Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
Amandments to the Regulations on undergraduate and graduate study programmes the Centre for Croatian Studies of the University of Zagreb : (Consolidated text) [e-dokument] / Croatian Studies of the University of Zagreb. - Zagreb : Croatian Studies of the University of Zagreb, 2013.
Tip dokumentacije:pravilnik tijela javne vlasti
Stvaratelj dokumenta:Sveučilišni odjel Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu
Materijalni opis:PDF 453,53 KB [27 str.]
Jezik:Engleski
Vidi:* ORIGINAL: Izmjene i dopune Pravilnika o preddiplomskim i diplomskim studijima Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu : (pročišćeni tekst) [e-dokument] / Sveučilište u Zagrebu, Hrvatski studiji. - Zagreb : Sveučilište u Zagrebu, Hrvatski studiji, 2013.
Područje djelatnosti:Obrazovanje i sport
Znanost i istraživanje. Društvene znanosti i humanistika
URL:http://hidra.srce.hr/arhiva/157/114726/w...
Sadržaj:Sveučilišni odjel Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu
fakultet
organizacija nastave

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655