Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
Brošura za brucoše 2014./2015. [e-dokument] / Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci. - Rijeka : Sveučilište u Rijeci, Građevinski fakultet, [2014].
Tip dokumentacije:vodič za građane
Stvaratelj dokumenta:Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
Materijalni opis:PDF 444,40 KB [4 str.]
Jezik:Hrvatski
Područje djelatnosti:Obrazovanje i sport
URL:http://hidra.srce.hr/arhiva/177/122551/w...
Sadržaj:školska aktivnost
fakultet

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655