Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
Akcijski plan za akademsku 2012./2013. godinu - revidirana verzija srpanj 2013. [e-dokument] / Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Centar za unaprjeđenje i osiguranje kvalitete visokog obrazovanja. - Osijek : Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Centar za unaprjeđenje i osiguranje kvalitete visokog obrazovanja, 2013.
Tip dokumentacije:periodično izvješće i plan/program rada
Stvaratelj dokumenta:Centar za unaprjeđenje i osiguranje kvalitete visokog obrazovanja Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Materijalni opis:PDF 1,07 MB [2 str.]
Jezik:Hrvatski
Područje djelatnosti:Znanost i istraživanje
Obrazovanje i sport
URL:http://hidra.srce.hr/arhiva/1656/119721/...
Sadržaj:Centar za unaprjeđenje i osiguranje kvalitete visokog obrazovanja Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
kvaliteta nastave

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655