Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
Katalog informacija Ministarstva uprave [e-dokument] / Ministarstvo uprave. - Zagreb : Ministarstvo uprave, 2012.
Tip dokumentacije:katalog informacija
Stvaratelj dokumenta:Ministarstvo uprave
Materijalni opis:PDF 324,39 KB [25 str.]
Jezik:Hrvatski
Područje djelatnosti:Politika i javna vlast
URL:http://hidra.srce.hr/arhiva/1231/86292/w...
Sadržaj:Ministarstvo uprave
ministarstvo
pristup informacijama

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655