Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
Katalog informacija Ministarstva kulture [e-dokument] / Ministarstvo kulture. - Zagreb : Ministarstvo kulture, 2012.
Tip dokumentacije:katalog informacija
Stvaratelj dokumenta:Ministarstvo kulture
Materijalni opis:PDF 134,92 KB [16 str.]
Jezik:Hrvatski
Područje djelatnosti:Kultura i kulturna dobra
URL:http://hidra.srce.hr/arhiva/1187/89987/w...
Sadržaj:Ministarstvo kulture
pristup informacijama
ministarstvo

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655