Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
Katalog informacija Ministarstva kulture [e-dokument] / Ministarstvo kulture. - Zagreb : Ministarstvo kulture, 2009.
Tip dokumentacije:katalog informacija
Stvaratelj dokumenta:Ministarstvo kulture
Materijalni opis:24 str.
Jezik:Hrvatski
Područje djelatnosti:Kultura i kulturna dobra
URL:http://hidra.srce.hr/arhiva/26/54039/KAT...
Sadržaj:Ministarstvo kulture
pristup informacijama
ministarstvo

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655