Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
Izvješće o obavljenim revizijama : posebni dio : finacijske revizije za 2009. godinu za Ministarstvo obrane, Ministarstvo unutarnjih poslova, Ministarstvo vanjskih poslova i europskih integracija [e-dokument] / Državni ured za reviziju. - Zagreb : Državni ured za reviziju, 2010.
Tip dokumentacije:izvješće iz djelokruga tijela javne vlasti
Stvaratelj dokumenta:Državni ured za reviziju
Materijalni opis:PDF 1,35 MB [58 str.]
Jezik:Hrvatski
Područje djelatnosti:Financije, proračun i monetarni poslovi
URL:http://hidra.srce.hr/arhiva/61/51851/REV...
Sadržaj:Ministarstvo obrane
Ministarstvo unutarnjih poslova
Ministarstvo vanjskih poslova i europskih integracija
financijska kontrola
ministarstvo

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655