Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
Katalog informacija Ministarstva vanjskih i europskih poslova [e-dokument] / Ministarstvo vanjskih i europskih poslova. - Zagreb : Ministarstvo vanjskih i europskih poslova, 2012.
Tip dokumentacije:katalog informacija
Stvaratelj dokumenta:Ministarstvo vanjskih i europskih poslova
Materijalni opis:PDF 379,96 KB [56 str.]
Jezik:Hrvatski
Područje djelatnosti:Međunarodni odnosi i suradnja
URL:http://hidra.srce.hr/arhiva/1434/92785/w...
Sadržaj:Ministarstvo vanjskih i europskih poslova
pristup informacijama
ministarstvo

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655