Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
Katalog obrtništva 2010. = Katalog des Gewerbewesens = The handicrafts catalogue = Catalogo dell'artigianato [tisak + e-dokument] / Hrvatska obrtnička komora. - Zagreb : Hrvatska obrtnička komora, [2010].
Tip dokumentacije:adresar
Stvaratelj dokumenta:Hrvatska obrtnička komora
Materijalni opis:50 str. ; 30 cm + 1CD-ROM
Jezik:Hrvatski ; Engleski ; Njemački ; Talijanski
Napomena:(signatura: H2=HOK-M:028794)
(inv. br.: 0018900)
Područje djelatnosti:Gospodarstvo i trgovina
URL:PDF 16,44 KB http://hidra.srce.hr/arhiva/78/54149/www...
Sadržaj:obrtnik
obrtničko poduzeće

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655