Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
Katalog obrtništva 2009. = Katalog des Gewerbewesens = The handicrafts catalogue = Catalogo dell'artigianato [e-dokument] / Hrvatska obrtnička komora. - Zagreb : Hrvatska obrtnička komora, 2009.
Tip dokumentacije:adresar
Stvaratelj dokumenta:Hrvatska obrtnička komora
Materijalni opis:56 str.
Jezik:Hrvatski ; Engleski ; Njemački ; Talijanski
Područje djelatnosti:Gospodarstvo i trgovina
URL:http://hidra.srce.hr/arhiva/78/40249/www...
Sadržaj:obrtnik
obrtničko poduzeće

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655