Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
Katalog obrtništva [2005.] = Katalog des Gewerbewesens = The handicrafts catalogue = Catalogo dell'artigianato [tisak] / Hrvatska obrtnička komora. - Zagreb : Hrvatska obrtnička komora, 2005.
Tip dokumentacije:adresar
Stvaratelj dokumenta:Hrvatska obrtnička komora
Jezik:Hrvatski ; Engleski ; Njemački ; Talijanski
Napomena:(signatura: H2=HOK-M:014249)
(inv. br.: 0014746)
Područje djelatnosti:Gospodarstvo i trgovina
Sadržaj:obrtnik
obrtničko poduzeće

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655