Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
CNB Transparency and Monetary Policy [e-dokument] / Katja Gattin Turkalj, Igor Ljubaj. - Zagreb : Hrvatska narodna banka, 2017. - (CNB surveys ; 25).
Tip dokumentacije:studija
Stvaratelj dokumenta:Hrvatska narodna banka
Materijalni opis:PDF 219,37 KB [23 str.]
Jezik:Engleski
Vidi:* ORIGINAL: Transparentnost i monetarna politika HNB-a [e-dokument] / Katja Gattin Turkalj, Igor Ljubaj. - Zagreb : Hrvatska narodna banka, 2017. ISSN 1334-0085.
Područje djelatnosti:Financije, proračun i monetarni poslovi
URL:http://digured.srce.hr/arhiva/68/173499/...
SKUPNA RAZINA:CNB surveys. - Zagreb : Hrvatska narodna banka. ISSN 1332-2184.
Sadržaj:monetarna politika

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655