Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
Mikrokreditiranje uz potporu EU (Program kreditiranja mikro-poduzetnika). 2016 [e-dokument]
Jezik:Hrvatski
Obuhvaća:* Mikrokreditiranje uz potporu EU (Program kreditiranja mikro-poduzetnika). 2016/listopad [e-dokument].
SKUPNA RAZINA:Mikrokreditiranje uz potporu EU (Program kreditiranja mikro-poduzetnika) [e-dokument] / Hrvatska banka za obnovu i razvitak - HBOR. - Zagreb : Hrvatska banka za obnovu i razvitak - HBOR, 2016- .

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655