Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za ... godinu. 2016 [e-dokument]
Materijalni opis:PDF 213,04 KB [7 str.]
Jezik:Hrvatski
URL:http://digured.srce.hr/arhiva/1026/16179...
SKUPNA RAZINA:Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za ... godinu [e-dokument] / Fond za naknadu oduzete imovine. - Zagreb : Fond za naknadu oduzete imovine, 2017- .

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655