Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
Skraćeni nekonsolidirani financijski izvještaji Hrvatske banke za obnovu i razvitak za razdoblje od ... do ... godine [e-dokument] / Hrvatska banka za obnovu i razvitak. - Zagreb : Hrvatska banka za obnovu i razvitak, 2010- .
Tip dokumentacije:periodično izvješće i plan/program rada
Stvaratelj dokumenta:Hrvatska banka za obnovu i razvitak
Jezik:Hrvatski
Napomena:E-DOKUMENT: (2010) 01.01.-31.03.
Vidi:* PRIJEVOD: Interim non-consolidated financial statements of the Croatian Bank for Reconstruction and Development for the period from ... to ... [e-dokument] / Hrvatska banka za obnovu i razvitak. - Zagreb : Hrvatska banka za obnovu i razvitak, 2010- .
Obuhvaća:* Skraćeni nekonsolidirani financijski izvještaji Hrvatske banke za obnovu i razvitak za razdoblje od ... do ... godine. 2010 [e-dokument].
Područje djelatnosti:Financije, proračun i monetarni poslovi
Gospodarstvo i trgovina
Sadržaj:Hrvatska banka za obnovu i razvitak
državna banka
javna imovina
rezultat poslovanja

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655