Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
Izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilište u Splitu za .... 2014 [e-dokument]
Materijalni opis:PDF 281,56 KB [13 str.]
Jezik:Hrvatski
URL:http://digured.srce.hr/arhiva/61/150426/...
SKUPNA RAZINA:Izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilište u Splitu za ... [e-dokument] / Državni ured za reviziju, Područni ured Split. - Split : Državni ured za reviziju, Područni ured Split, 2011- .

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655