Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
Konsolidirana opća država.... 2015/siječanj-rujan [e-dokument]
Materijalni opis:XLS 35,58 KB [5 listova]
URL:http://digured.srce.hr/arhiva/24/2131/Ko...
SKUPNA RAZINA:Konsolidirana opća država.... 2015 [e-dokument].
Konsolidirana opća država... [e-dokument] / Ministarstvo financija. - Zagreb : Ministarstvo financija, 2015- .

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655