Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
Izvje规e o obavljenoj financijskoj reviziji Ureda predsjednika Republike Hrvatske po prestanku obna筧nja du緉osti za ... [e-dokument] / Dr綼vni ured za reviziju. - Zagreb : Dr綼vni ured za reviziju, 2012- .
Tip dokumentacije:izvje规e iz djelokruga tijela javne vlasti
Stvaratelj dokumenta:Dr綼vni ured za reviziju
Jezik:Hrvatski
Napomena:E-DOKUMENT: (2011) ; (2012) ; (2015)
Obuhva鎍:* Izvje规e o obavljenoj financijskoj reviziji Ureda predsjednika Republike Hrvatske po prestanku obna筧nja du緉osti za .... 2011 [e-dokument].
* Izvje规e o obavljenoj financijskoj reviziji Ureda predsjednika Republike Hrvatske po prestanku obna筧nja du緉osti za .... 2012 [e-dokument].
* Izvje规e o obavljenoj financijskoj reviziji Ureda predsjednika Republike Hrvatske po prestanku obna筧nja du緉osti za .... 2015 [e-dokument].
Podru鑚e djelatnosti:Financije, prora鑥n i monetarni poslovi
Sadr綼j:kontrola ra鑥na

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655