Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
Izvje规e o obavljenoj financijskoj reviziji Sveu鑙li箃a u Rijeci za ... [e-dokument] / Dr綼vni ured za reviziju, Podru鑞i ured Rijeka. - Rijeka : Dr綼vni ured za reviziju, Podru鑞i ured Rijeka, 2011- .
Tip dokumentacije:izvje规e iz djelokruga tijela javne vlasti
Stvaratelj dokumenta:Dr綼vni ured za reviziju
Jezik:Hrvatski
Napomena:E-DOKUMENT: (2009) ; (2014)
Obuhva鎍:* Izvje规e o obavljenoj financijskoj reviziji Sveu鑙li箃a u Rijeci za .... 2009 [e-dokument].
* Izvje规e o obavljenoj financijskoj reviziji Sveu鑙li箃a u Rijeci za .... 2014 [e-dokument].
Podru鑚e djelatnosti:Financije, prora鑥n i monetarni poslovi
Sadr綼j:Sveu鑙li箃e u Rijeci
kontrola ra鑥na

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655