Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
Izvje规e o obavljenoj financijskoj reviziji Veleu鑙li箃a u Po緀gi za ... [e-dokument] / Dr綼vni ured za reviziju, Podru鑞i ured Po緀ga. - Po緀ga : Dr綼vni ured za reviziju, Podru鑞i ured Po緀ga, 2009- .
Tip dokumentacije:izvje规e iz djelokruga tijela javne vlasti
Stvaratelj dokumenta:Dr綼vni ured za reviziju
Jezik:Hrvatski
Napomena:E-DOKUMENT: (2009) ; (2014)
Obuhva鎍:* Izvje规e o obavljenoj financijskoj reviziji Veleu鑙li箃a u Po緀gi za .... 2009 [e-dokument].
* Izvje规e o obavljenoj financijskoj reviziji Veleu鑙li箃a u Po緀gi za .... 2014 [e-dokument].
Podru鑚e djelatnosti:Financije, prora鑥n i monetarni poslovi
Sadr綼j:Veleu鑙li箃e u Po緀gi
kontrola ra鑥na

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655