Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
Program rada i financijski plan za ... god. [e-dokument] / Fond za financiranje razgradnje i zbrinjavanja radioaktivnog otpada i istro筫nog nuklearnog goriva Nuklearne elektrane Kr筴o. - Zagreb : Fond za financiranje razgradnje i zbrinjavanja radioaktivnog otpada i istro筫nog nuklearnog goriva Nuklearne elektrane Kr筴o, 2009- .
Tip dokumentacije:periodi鑞o izvje规e i plan/program rada
Stvaratelj dokumenta:Fond za financiranje razgradnje i zbrinjavanja radioaktivnog otpada i istro筫noga nuklearnog goriva Nuklearne elektrane Kr筴o
Jezik:Hrvatski
Napomena:E-DOKUMENT: (2009) ; (2010) ; (2011) ; (2012) ; (2013+dodatak) ; (2014+dodatak) ; (2015) ; (2016) ; (2017) ; (2018) ; (2019) ; (2020) ; (2021) ; (2021) I. izmjena ; (2022) ; (2023)
Obuhva鎍:* Program rada i financijski plan za ... god.. 2009 [e-dokument].
* Program rada i financijski plan za ... god.. 2010 [e-dokument].
* Program rada i financijski plan za ... god.. 2011 [e-dokument].
* Program rada i financijski plan za ... god.. 2012 [e-dokument].
* Program rada i financijski plan za ... god.. 2013 [e-dokument].
* Program rada i financijski plan za ... god.. 2013/dodatak [e-dokument].
* Program rada i financijski plan za ... god.. 2014 [e-dokument].
* Program rada i financijski plan za ... god.. 2014/dodatak [e-dokument].
* Program rada i financijski plan za ... god.. 2015 : pro鑙规eni tekst [e-dokument].
* Program rada i financijski plan za ... god.. 2016 [e-dokument].
* Program rada i financijski plan za ... god.. 2017 [e-dokument].
* Program rada i financijski plan za ... god.. 2018 : (pro鑙规eni tekst - II izmjena) [e-dokument].
* Program rada i financijski plan za ... god.. 2019 : (pro鑙规eni tekst - I izmjena) [e-dokument].
* Program rada i financijski plan za ... god.. 2019 : (pro鑙规eni tekst - II izmjena) [e-dokument].
* Program rada i financijski plan za ... god.. 2019 [e-dokument].
* Program rada i financijski plan za ... god.. 2020 [e-dokument].
* Program rada i financijski plan za ... god.. 2021 : I.izmjena [e-dokument].
* Program rada i financijski plan za ... god.. 2021 [e-dokument].
* Program rada i financijski plan za ... god.. 2022 [e-dokument].
* Program rada i financijski plan za ... god.. 2023 [e-dokument].
Podru鑚e djelatnosti:Energetika
Financije, prora鑥n i monetarni poslovi
Okoli i prirodna ba箃ina
Sadr綼j:Fond za financiranje razgradnje i zbrinjavanja radioaktivnog otpada i istro筫noga nuklearnog goriva Nuklearne elektrane Kr筴o
radioaktivni otpad
odstranjivanje otpada
nuklearno gorivo
za箃ita okoli筧
nuklearna elektrana
plan financiranja

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655