Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
Biblioteka Porezni priručnici i brošure
Jezik:Hrvatski
Obuhvaća:* Oporezivanje dohotka po osnovi primitaka u naravi [e-dokument] / Ministarstvo financija, Porezna uprava. - Zagreb : Ministarstvo financija, Porezna uprava : Institut za javne financije, [2008.].
* Oporezivanje najma ili zakupa nekretnina i pokretnina : porezne obveze građana najmodavca i zakupodavca [e-dokument] / Ministarstvo financija, Porezna uprava. - Zagreb : Ministarstvo financija, Porezna uprava : Institut za javne financije, [2008.].
* Članovi predstavničkih i izvršnih tijela državne vlasti i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave : porezne obveze i obvezni doprinosi [e-dokument] / Ministarstvo financija, Porezna uprava. - Zagreb : Ministarstvo financija, Porezna uprava : Institut za javne financije, 2010.
* Doprinosi za obvezna osiguranja : (obvezni doprinosi) [e-dokument] / Ministarstvo financija, Porezna uprava. - Zagreb : Ministarstvo financija, Porezna uprava : Institut za javne financije, [2010].
* Hrvatski porezni sustav [e-dokument] / Ministarstvo financija, Porezna uprava. - Zagreb : Ministarstvo financija, Porezna uprava : Institut za javne financije, 2010. ISBN 978-953-7613-29-7.
* Obrtnici : porezne obveze i obvezni doprinosi [e-dokument] / Ministarstvo financija, Porezna uprava. - Zagreb : Ministarstvo financija, Porezna uprava : Institut za javne financije, [2005].
* Oporezivanje automobila i motocikla [e-dokument] / Ministarstvo financija, Porezna uprava. - Zagreb : Ministarstvo financija, Porezna uprava : Institut za javne financije, [2008].
* Oporezivanje automobila, motocikla, plovila i zrakoplova [e-dokument] / Ministarstvo financija, Porezna uprava. - Zagreb : Ministarstvo financija, Porezna uprava : Institut za javne financije, [2010.].
* Oporezivanje autorskih naknada [e-dokument] / Ministarstvo financija, Porezna uprava. - Zagreb : Ministarstvo financija, Porezna uprava : Institut za javne financije, [2009.].
* Oporezivanje djelatnosti poljoprivrede i šumarstva [e-dokument] / Ministarstvo financija, Porezna uprava. - Zagreb : Ministarstvo financija, Porezna uprava : Institut za javne financije, [2010.].
* Oporezivanje dohotka nerezidenata [e-dokument] / Ministarstvo financija, Porezna uprava. - Zagreb : Ministarstvo financija, Porezna uprava : Institut za javne financije, [2007].
* Oporezivanje dohotka od kapitala [e-dokument] / Ministarstvo financija, Porezna uprava. - Zagreb : Ministarstvo financija, Porezna uprava : Institut za javne financije, [2010].
* Oporezivanje drugog dohotka : porezne obveze i obvezni doprinosi [e-dokument] / Ministarstvo financija, Porezna uprava. - Zagreb : Ministarstvo financija, Porezna uprava : Institut za javne financije, [2010].
* Oporezivanje mirovina : porezne obveze umirovljenika i isplatitelja mirovina [e-dokument] / Ministarstvo financija, Porezna uprava. - Zagreb : Ministarstvo financija, Porezna uprava : Institut za javne financije, [2011.].
* Oporezivanje najma ili zakupa nekretnina i pokretnina : porezne obveze građana najmodavca i zakupodavca [e-dokument] / Ministarstvo financija, Porezna uprava. - Zagreb : Ministarstvo financija, Porezna uprava : Institut za javne financije, [2010.].
* Oporezivanje nasljedstva i darova [e-dokument] / Ministarstvo financija, Porezna uprava. - Zagreb : Ministarstvo financija, Porezna uprava : Institut za javne financije, [2010.].
* Oporezivanje plovila i zrakoplova [e-dokument] / Ministarstvo financija, Porezna uprava. - Zagreb : Ministarstvo financija, Porezna uprava : Institut za javne financije, [2008.].
* Oporezivanje primitaka iz radnog odnosa (plaće) [e-dokument] / Ministarstvo financija, Porezna uprava. - Zagreb : Ministarstvo financija, Porezna uprava : Institut za javne financije, [2010.].
* Oporezivanje primitaka od osiguranja [e-dokument] / Ministarstvo financija, Porezna uprava. - Zagreb : Ministarstvo financija, Porezna uprava : Institut za javne financije, 2010.
* Oporezivanje primitaka od osiguranja [e-dokument] / Ministarstvo financija, Porezna uprava. - Zagreb : Ministarstvo financija, Porezna uprava : Institut za javne financije, 2010.
* Oporezivanje prometa nekretnina [e-dokument] / Ministarstvo financija, Porezna uprava. - Zagreb : Ministarstvo financija, Porezna uprava : Institut za javne financije, [2010.].
* Osobni identifikacijski broj i strane osobe [e-dokument] / Ministarstvo financija, Porezna uprava. - Zagreb : Ministarstvo financija, Porezna uprava : Institut za javne financije, 2010.
* Paušalno oporezivanje dohotka od iznajmljivanja stanova, soba i postelja putnicima i turistima i organiziranja kampova : porezne obveze građana koji putnicima i turistima iznajmljuje najviše 20 postelja ili organizira kamp s najviše 10 smještajnih jedinica, odnosno za 30 gostiju [e-dokument] / Ministarstvo financija, Porezna uprava. - Zagreb : Ministarstvo financija, Porezna uprava : Institut za javne financije, 2010.
* Paušalno oporezivanje samostalnih djelatnosti obrta, poljoprivrede i šumarstva [e-dokument] / Ministarstvo financija, Porezna uprava. - Zagreb : Ministarstvo financija, Porezna uprava : Institut za javne financije, [2010.].
* PDV za početnike [e-dokument] / Ministarstvo financija, Porezna uprava. - Zagreb : Ministarstvo financija, Porezna uprava : Institut za javne financije, [2010.].
* Plaćanja nerezidentima : porezne obveze tuzemnih isplatitelja [e-dokument] / Ministarstvo financija, Porezna uprava. - Zagreb : Ministarstvo financija, Porezna uprava : Institut za javne financije, [2010.].
* Porezna oslobođenja, olakšice i poticaji [e-dokument] / Ministarstvo financija, Porezna uprava. - Zagreb : Ministarstvo financija, Porezna uprava : Institut za javne financije, 2010. ISBN 978-953-7613-25-9.
* Porezni nadzor [e-dokument] / Ministarstvo financija, Porezna uprava. - Zagreb : Ministarstvo financija, Porezna uprava : Institut za javne financije, [2009.].
* Porezni priručnik za građane [e-dokument] / Ministarstvo financija, Porezna uprava. - Zagreb : Ministarstvo financija, Porezna uprava : Institut za javne financije, 2010. ISBN 978-953-7613-24-2.
* Porezni priručnik za nerezidente [e-dokument] / Ministarstvo financija, Porezna uprava. - Zagreb : Ministarstvo financija, Porezna uprava : Institut za javne financije, 2010. ISBN 978-953-7613-39-6.
* Porezni priručnik za obrtnike [e-dokument] / Ministarstvo financija, Porezna uprava. - Zagreb : Ministarstvo financija, Porezna uprava : Institut za javne financije, 2010. ISBN 978-953-7613-38-9.
* Porezni priručnik za trgovačka društva [e-dokument] / Ministarstvo financija, Porezna uprava. - Zagreb : Ministarstvo financija, Porezna uprava : Institut za javne financije, 2010. ISBN 953-6047-92-5.
* Prava i obveze poreznih obveznika u poreznom postupku [e-dokument] / Ministarstvo financija, Porezna uprava. - Zagreb : Ministarstvo financija, Porezna uprava : Institut za javne financije, [2009.].
* The Croatian Tax System [e-dokument] / Ministry of Finance, Tax Administration. - Zagreb : Ministry of Finance, Tax Administration : Institute of Public Finance, 2010. ISBN 978-953-7613-33-4.
* Trgovačka društva : porezne obveze i obvezni doprinosi [e-dokument] / Ministarstvo financija, Porezna uprava. - Zagreb : Ministarstvo financija, Porezna uprava : Institut za javne financije, [2005?].
* Doprinosi za obvezna osiguranja : (obvezni doprinosi) [e-dokument] / Ministarstvo financija, Porezna uprava. - Zagreb : Ministarstvo financija, Porezna uprava : Institut za javne financije, [2011].
* Hrvatski porezni sustav [e-dokument] / Ministarstvo financija, Porezna uprava. - Zagreb : Ministarstvo financija, Porezna uprava : Institut za javne financije, 2011. ISBN 978-953-7613-48-8.
* Internet stranice Porezne uprave [e-dokument] / Ministarstvo financija, Porezna uprava. - Zagreb : Ministarstvo financija, Porezna uprava : Institut za javne financije, 2011.
* Iznajmljivanje stanova, soba i postelja putnicima i turistima i organiziranje kampova : porezne obveze građana koji turistima iznajmljuju stanove, sobe i postelje ili organiziraju kampove [e-dokument] / Ministarstvo financija, Porezna uprava. - Zagreb : Ministarstvo financija, Porezna uprava : Institut za javne financije, 2011.
* Oporezivanje automobila, motocikla, plovila i zrakoplova [e-dokument] / Ministarstvo financija, Porezna uprava. - Zagreb : Ministarstvo financija, Porezna uprava : Institut za javne financije, [2012].
* Oporezivanje autorskih naknada [e-dokument] / Ministarstvo financija, Porezna uprava. - Zagreb : Ministarstvo financija, Porezna uprava : Institut za javne financije, [2011.].
* Oporezivanje djelatnosti poljoprivrede i šumarstva [e-dokument] / Ministarstvo financija, Porezna uprava. - Zagreb : Ministarstvo financija, Porezna uprava : Institut za javne financije, [2011.].
* Oporezivanje dohotka od kapitala [e-dokument] / Ministarstvo financija, Porezna uprava. - Zagreb : Ministarstvo financija, Porezna uprava : Institut za javne financije, 2011.
* Oporezivanje dohotka po osnovi primitaka u naravi [e-dokument] / Ministarstvo financija, Porezna uprava. - Zagreb : Ministarstvo financija, Porezna uprava : Institut za javne financije, [2011.].
* Oporezivanje drugog dohotka : porezne obveze i obvezni doprinosi [e-dokument] / Ministarstvo financija, Porezna uprava. - Zagreb : Ministarstvo financija, Porezna uprava : Institut za javne financije, [2011.].
* Oporezivanje mirovina : porezne obveze umirovljenika i isplatitelja mirovina [e-dokument] / Ministarstvo financija, Porezna uprava. - Zagreb : Ministarstvo financija, Porezna uprava : Institut za javne financije, [2011.].
* Oporezivanje najma ili zakupa nekretnina i pokretnina : porezne obveze građana najmodavca i zakupodavca [e-dokument] / Ministarstvo financija, Porezna uprava. - Zagreb : Ministarstvo financija, Porezna uprava : Institut za javne financije, [2010.].
* Oporezivanje nasljedstva i darova [e-dokument] / Ministarstvo financija, Porezna uprava. - Zagreb : Ministarstvo financija, Porezna uprava : Institut za javne financije, [2011.].
* Oporezivanje primitaka iz radnog odnosa (plaće) [e-dokument] / Ministarstvo financija, Porezna uprava. - Zagreb : Ministarstvo financija, Porezna uprava : Institut za javne financije, [2011.].
* Oporezivanje prometa nekretnina [e-dokument] / Ministarstvo financija, Porezna uprava. - Zagreb : Ministarstvo financija, Porezna uprava : Institut za javne financije, [2011.].
* PDV za početnike [e-dokument] / Ministarstvo financija, Porezna uprava. - Zagreb : Ministarstvo financija, Porezna uprava : Institut za javne financije, [2011.].
* Porezna oslobođenja, olakšice i poticaji [e-dokument] / Ministarstvo financija, Porezna uprava. - Zagreb : Ministarstvo financija, Porezna uprava : Institut za javne financije, 2011. ISBN 978-953-7613-45-7.
* Porezni priručnik za građane [e-dokument] / Ministarstvo financija, Porezna uprava. - Zagreb : Ministarstvo financija, Porezna uprava : Institut za javne financije, 2011. ISBN 978-953-7613-46-4.
* Porezni priručnik za nerezidente [e-dokument] / Ministarstvo financija, Porezna uprava. - Zagreb : Ministarstvo financija, Porezna uprava : Institut za javne financije, 2011. ISBN 978-953-6047-59-8.
* Porezni priručnik za obrtnike [e-dokument] / Ministarstvo financija, Porezna uprava. - Zagreb : Ministarstvo financija, Porezna uprava : Institut za javne financije, 2011. ISBN 978-953-6047-51-2.
* Porezni priručnik za trgovačka društva [e-dokument] / Ministarstvo financija, Porezna uprava. - Zagreb : Ministarstvo financija, Porezna uprava : Institut za javne financije, 2011. ISBN 978-953-6047-54-3.
* Porezni priručnik za udruge [e-dokument] / Ministarstvo financija, Porezna uprava. - Zagreb : Ministarstvo financija, Porezna uprava : Institut za javne financije, 2011. ISBN 978-953-6047-56-7.
* Smjernice za obradu pritužbi građana na rad službenika [tisak + e-dokument] / Ministarstvo financija, Porezna uprava. - Zagreb : Ministarstvo financija, Porezna uprava : Institut za javne financije, 2011.
* Strategija Porezne uprave za razdoblje 2011.-2015. godine [e-dokument] / Ministarstvo financija, Porezna uprava. - Zagreb : Institut za javne financije : Ministarstvo financija, Porezna uprava, 2011.
* Strategija upravljanja ljudskim potencijalima za razdoblje 2010.-2015. godine [tisak + e-dokument] / Ministarstvo financija, Porezna uprava. - Zagreb : Ministarstvo financija, Porezna uprava : Institut za javne financije, 2011.
* Strategy of the Tax Administration for the period 2011 - 2015 [e-dokument] / Ministry of Finance, Tax Administration. - Zagreb : Ministry of Finance, Tax Administration : Institute of Public Finance, 2011.
* Doprinosi za obvezna osiguranja [e-dokument] / Ministarstvo financija, Porezna uprava. - Zagreb : Ministarstvo financija, Porezna uprava : Institut za javne financije, 2012.
* Hrvatski porezni sustav [e-dokument] / Ministarstvo financija, Porezna uprava. - Zagreb : Ministarstvo financija, Porezna uprava : Institut za javne financije, 2012. ISBN 978-953-6047-61-1.
* Oporezivanje automobila, motocikla, plovila i zrakoplova [e-dokument] / Ministarstvo financija, Porezna uprava. - Zagreb : Ministarstvo financija, Porezna uprava : Institut za javne financije, [2012.].
* Oporezivanje autorskih naknada [e-dokument] / Ministarstvo financija, Porezna uprava. - Zagreb : Ministarstvo financija, Porezna uprava : Institut za javne financije, [2012.].
* Oporezivanje djelatnosti poljoprivrede i šumarstva [e-dokument] / Ministarstvo financija, Porezna uprava. - Zagreb : Ministarstvo financija, Porezna uprava : Institut za javne financije, 2012.
* Oporezivanje dohotka od kapitala [e-dokument] / Ministarstvo financija, Porezna uprava. - Zagreb : Ministarstvo financija, Porezna uprava : Institut za javne financije, 2012.
* Oporezivanje dohotka po osnovi primitaka u naravi [e-dokument] / Ministarstvo financija, Porezna uprava. - Zagreb : Ministarstvo financija, Porezna uprava : Institut za javne financije, [2012.].
* Oporezivanje drugog dohotka : porezne obveze i obvezni doprinosi [e-dokument] / Ministarstvo financija, Porezna uprava. - Zagreb : Ministarstvo financija, Porezna uprava : Institut za javne financije, 2012.
* Oporezivanje nasljedstva i darova [e-dokument] / Ministarstvo financija, Porezna uprava. - Zagreb : Ministarstvo financija, Porezna uprava : Institut za javne financije, 2012.
* Oporezivanje primitaka iz radnog odnosa (plaće) [e-dokument] / Ministarstvo financija, Porezna uprava. - Zagreb : Ministarstvo financija, Porezna uprava : Institut za javne financije, [2012.].
* Oporezivanje primitaka od osiguranja [e-dokument] / Ministarstvo financija, Porezna uprava. - Zagreb : Ministarstvo financija, Porezna uprava : Institut za javne financije, [2012].
* Oporezivanje prometa nekretnina [e-dokument] / Ministarstvo financija, Porezna uprava. - Zagreb : Ministarstvo financija, Porezna uprava : Institut za javne financije, [2012.].
* Paušalno oporezivanje samostalnih djelatnosti obrta, poljoprivrede i šumarstva [e-dokument] / Ministarstvo financija, Porezna uprava. - Zagreb : Ministarstvo financija, Porezna uprava : Institut za javne financije, [2012.].
* PDV za početnike [e-dokument] / Ministarstvo financija, Porezna uprava. - Zagreb : Ministarstvo financija, Porezna uprava : Institut za javne financije, [2012.].
* Porezna oslobođenja, olakšice i poticaji [e-dokument] / Ministarstvo financija, Porezna uprava. - Zagreb : Ministarstvo financija, Porezna uprava : Institut za javne financije, 2012. ISBN 978-953-6047-67-3.
* Porezni nadzor [e-dokument] / Ministarstvo financija, Porezna uprava. - Zagreb : Ministarstvo financija, Porezna uprava : Institut za javne financije, [2012.].
* Porezni priručnik za građane [e-dokument] / Ministarstvo financija, Porezna uprava. - Zagreb : Ministarstvo financija, Porezna uprava : Institut za javne financije, 2012. ISBN 978-953-6047-65-9.
* Porezni priručnik za nerezidente [e-dokument] / Ministarstvo financija, Porezna uprava. - Zagreb : Ministarstvo financija, Porezna uprava : Institut za javne financije, 2012. ISBN 978-953-6047-70-3.
* Porezni priručnik za obrtnike [e-dokument] / Ministarstvo financija, Porezna uprava. - Zagreb : Ministarstvo financija, Porezna uprava : Institut za javne financije, 2012. ISBN 978-953-6047-68-0.
* Porezni priručnik za trgovačka društva [e-dokument] / Ministarstvo financija, Porezna uprava. - Zagreb : Ministarstvo financija, Porezna uprava : Institut za javne financije, 2012. ISBN 978-953-6047-69-7.
* Porezni priručnik za udruge [e-dokument] / Ministarstvo financija, Porezna uprava. - Zagreb : Ministarstvo financija, Porezna uprava : Institut za javne financije, 2012. ISBN 978-953-6047-56-7.
* Prava i obveze poreznih obveznika u poreznom postupku [e-dokument] / Ministarstvo financija, Porezna uprava. - Zagreb : Ministarstvo financija, Porezna uprava : Institut za javne financije, [2011.].
* Primjena ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja [e-dokument] / Ministarstvo financija, Porezna uprava. - Zagreb : Ministarstvo financija, Porezna uprava : Institut za javne financije, [2011.].
* The Croatian tax system [e-dokument] / Ministry of Finance, Tax Administration. - Zagreb : Ministry of Finance, Tax Administration : Institute of Public Finance, 2012. ISBN 978-953-6047-62-8.
* Doprinosi za obvezna osiguranja [e-dokument] / Ministarstvo financija, Porezna uprava. - Zagreb : Ministarstvo financija, Porezna uprava : Institut za javne financije, 2013.
* Obveza fiskalizacije [e-dokument] / Ministarstvo financija, Porezna uprava. - Zagreb : Ministarstvo financija, Porezna uprava : Institut za javne financije, 2013.
* Oporezivanje djelatnosti slobodnih zanimanja : porezne obveze i obvezni doprinosi [e-dokument] / Ministarstvo financija, Porezna uprava. - Zagreb : Ministarstvo financija, Porezna uprava : Institut za javne financije, [2013.].
* Oporezivanje mirovina : porezne obveze umirovljenika i isplatitelja mirovina [e-dokument] / Ministarstvo financija, Porezna uprava. - Zagreb : Ministarstvo financija, Porezna uprava : Institut za javne financije, [2013.].
* Oporezivanje primitaka iz radnog odnosa (plaće) [e-dokument] / Ministarstvo financija, Porezna uprava. - Zagreb : Ministarstvo financija, Porezna uprava : Institut za javne financije, [2013.].
* Oporezivanje prometa nekretnina [e-dokument] / Ministarstvo financija, Porezna uprava. - Zagreb : Ministarstvo financija, Porezna uprava : Institut za javne financije, [2013.].
* Osobni identifikacijski broj [e-dokument] / Ministarstvo financija, Porezna uprava. - Zagreb : Ministarstvo financija, Porezna uprava : Institut za javne financije, [2010].
* Paušalno oporezivanje samostalnih djelatnosti obrta, poljoprivrede i šumarstva [e-dokument] / Ministarstvo financija, Porezna uprava. - Zagreb : Ministarstvo financija, Porezna uprava : Institut za javne financije, [2013.].
* PDV [e-dokument] / Ministarstvo financija, Porezna uprava. - Zagreb : Ministarstvo financija, Porezna uprava : Institut za javne financije, [2013.].
* Prava i obveze poreznih obveznika u poreznom postupku [e-dokument] / Ministarstvo financija, Porezna uprava. - Zagreb : Ministarstvo financija, Porezna uprava : Institut za javne financije, [2013.].
* Doprinosi za obvezna osiguranja [e-dokument] / Ministarstvo financija, Porezna uprava. - Zagreb : Ministarstvo financija, Porezna uprava : Institut za javne financije, 2014.
* Hrvatski porezni sustav [e-dokument] / Ministarstvo financija, Porezna uprava. - Zagreb : Ministarstvo financija, Porezna uprava : Institut za javne financije, 2013. ISBN 978-953-6047-72-7.
* Oporezivanje djelatnosti poljoprivrede i šumarstva [tisak + e-dokument] / Ministarstvo financija, Porezna uprava. - Zagreb : Ministarstvo financija, Porezna uprava : Institut za javne financije, 2014.
* Oporezivanje drugog dohotka : porezne obveze i obvezni doprinosi [e-dokument] / Ministarstvo financija, Porezna uprava. - Zagreb : Ministarstvo financija, Porezna uprava : Institut za javne financije, 2013.
* Oporezivanje prometa nekretnina [tisak + e-dokument] / Ministarstvo financija, Porezna uprava. - Zagreb : Ministarstvo financija, Porezna uprava : Institut za javne financije, [2014.].
* Porezni nadzor [tisak] / Ministarstvo financija, Porezna uprava. - Zagreb : Ministarstvo financija, Porezna uprava : Institut za javne financije, 2014.
* Porezni priručnik za obrtnike [tisak + e-dokument] / Ministarstvo financija, Porezna uprava. - Zagreb : Ministarstvo financija, Porezna uprava : Institut za javne financije, 2014. ISBN 978-953-6047-74-1.
* Doprinosi za obvezna osiguranja [e-dokument] / Ministarstvo financija, Porezna uprava. - Zagreb : Ministarstvo financija, Porezna uprava : Institut za javne financije, 2015.
* Hrvatski porezni sustav [tisak + e-dokument] / Ministarstvo financija, Porezna uprava. - Zagreb : Ministarstvo financija, Porezna uprava : Institut za javne financije, 2015. ISBN 978-953-7613-51-8 (tisak) ; 978-953-7613-52-5 (e-dokument).
* Najam stanova, soba i postelja putnicima i turistima i organiziranje kampova [e-dokument] / Ministarstvo financija, Porezna uprava. - Zagreb : Ministarstvo financija, Porezna uprava : Institut za javne financije, 2015.
* Obveza fiskalizacija [tisak + e-dokument] / Ministarstvo financija, Porezna uprava. - Zagreb : Ministarstvo financija, Porezna uprava : Institut za javne financije, 2015.
* Oporezivanje automobila, motocikla, plovila, zrakoplova i drugih prijevoznih sredstava [tisak + e-dokument] / Ministarstvo financija, Porezna uprava. - Zagreb : Ministarstvo financija, Porezna uprava : Institut za javne financije, [2015.].
* Oporezivanje autorskih naknada [tisak + e-dokument] / Ministarstvo financija, Porezna uprava. - Zagreb : Ministarstvo financija, Porezna uprava : Institut za javne financije, 2015.
* Oporezivanje djelatnosti slobodnih zanimanja [tisak + e-dokument] / Ministarstvo financija, Porezna uprava. - Zagreb : Ministarstvo financija, Porezna uprava : Institut za javne financije, 2015.
* Oporezivanje dohotka od kapitala [tisak +e-dokument] / Ministarstvo financija, Porezna uprava. - Zagreb : Ministarstvo financija, Porezna uprava : Institut za javne financije, 2015.
* Oporezivanje dohotka od osiguranja [tisak + e-dokument] / Ministarstvo financija, Porezna uprava. - Zagreb : Ministarstvo financija, Porezna uprava : Institut za javne financije, 2015.
* Oporezivanje drugog dohotka : porezne obveze i obvezni doprinosi [tisak + e-dokument] / Ministarstvo financija, Porezna uprava. - Zagreb : Ministarstvo financija, Porezna uprava : Institut za javne financije, 2015.
* Oporezivanje mirovina : porezne obveze umirovljenika i isplatitelja mirovina [tisak + e-dokument] / Ministarstvo financija, Porezna uprava. - Zagreb : Ministarstvo financija, Porezna uprava : Institut za javne financije, [2015.].
* Oporezivanje primitaka iz radnog odnosa (plaće) [tisak + e-dokument] / Ministarstvo financija, Porezna uprava. - Zagreb : Ministarstvo financija, Porezna uprava : Institut za javne financije, [2015.].
* Oporezivanje prometa nekretnina [tisak + e-dokument] / Ministarstvo financija, Porezna uprava. - Zagreb : Ministarstvo financija, Porezna uprava : Institut za javne financije, [2015.].
* Paušalno oporezivanje samostalnih djelatnosti obrta, poljoprivrede i šumarstva [tisak + e-dokument] / Ministarstvo financija, Porezna uprava. - Zagreb : Ministarstvo financija, Porezna uprava : Institut za javne financije, [2015.].
* Porezne obveze građana najmodavaca i zakupodavaca nekretnina i pokretnina [tisak + e-dokument] / Ministarstvo financija, Porezna uprava. - Zagreb : Ministarstvo financija, Porezna uprava : Institut za javne financije, 2015.
* Porezni priručnik za građane [tisak + e-dokument] / Ministarstvo financija, Porezna uprava. - Zagreb : Ministarstvo financija, Porezna uprava : Institut za javne financije, 2014. ISBN 978-953-7613-50-1.
* Porezni priručnik za nerezidente [tisak] / Ministarstvo financija, Porezna uprava. - Zagreb : Ministarstvo financija, Porezna uprava : Institut za javne financije, 2015. ISBN 978-953-6047-76-5.
* Porezni priručnik za trgovačka društva [tisak + e-dokument] / Ministarstvo financija, Porezna uprava. - Zagreb : Ministarstvo financija, Porezna uprava : Institut za javne financije, 2015. ISBN 978-953-7613-59-4 (e-dokument) ; 978-953-7613-58-7.
* Porezni priručnik za udruge [tisak + e-dokument] / Ministarstvo financija, Porezna uprava. - Zagreb : Ministarstvo financija, Porezna uprava : Institut za javne financije, 2015. ISBN 978-953-7613-55-6 (tisak) ; 978-953-7613-56-3.
* Prava i obveze poreznih obveznika u poreznom postupku [tisak + e-dokument] / Ministarstvo financija, Porezna uprava. - Zagreb : Ministarstvo financija, Porezna uprava : Institut za javne financije, 2015.
* Doprinosi za obvezna osiguranja [e-dokument] / Ministarstvo financija, Porezna uprava. - Zagreb : Ministarstvo financija, Porezna uprava : Institut za javne financije, 2016.
* Doprinosi za obvezna osiguranja [tisak + e-dokument] / Ministarstvo financija, Porezna uprava. - Zagreb : Ministarstvo financija, Porezna uprava : Institut za javne financije, 2016.
* Hrvatski porezni sustav [tisak + e-dokument] / Ministarstvo financija, Porezna uprava. - Zagreb : Ministarstvo financija, Porezna uprava : Institut za javne financije, 2016. ISBN 978-953-7613-67-9.
* Najam stanova, soba i postelja putnicima i turistima i organiziranje kampova [tisak + e-dokument] / Ministarstvo financija, Porezna uprava. - Zagreb : Ministarstvo financija, Porezna uprava : Institut za javne financije, 2016.
* Obveza fiskalizacije [tisak + e-dokument] / Ministarstvo financija, Porezna uprava. - Zagreb : Ministarstvo financija, Porezna uprava : Institut za javne financije, 2016.
* Oporezivanje mirovina : porezne obveze umirovljenika i isplatitelja mirovina [tisak + e-dokument] / Ministarstvo financija, Porezna uprava. - Zagreb : Ministarstvo financija, Porezna uprava : Institut za javne financije, 2016.
* Oporezivanje nasljedstva i darovanja [tisak + e-dokument] / Ministarstvo financija, Porezna uprava. - Zagreb : Ministarstvo financija, Porezna uprava : Institut za javne financije, 2016.
* Oporezivanje primitaka iz radnog odnosa (plaće) [tisak + e-dokument] / Ministarstvo financija, Porezna uprava. - Zagreb : Ministarstvo financija, Porezna uprava : Institut za javne financije, 2016.
* Oporezivanje prometa nekretnina [tisak + e-dokument] / Ministarstvo financija, Porezna uprava. - Zagreb : Ministarstvo financija, Porezna uprava : Institut za javne financije, [2016].
* Porezni nadzor [tisak + e-dokument] / Ministarstvo financija, Porezna uprava. - Zagreb : Ministarstvo financija, Porezna uprava : Institut za javne financije, 2016.
* Porezni priručnik za građane [tisak + e-dokument] / Ministarstvo financija, Porezna uprava. - Zagreb : Ministarstvo financija, Porezna uprava : Institut za javne financije, 2016. ISBN 978-953-7613-69-3 (e-dokument) ; 978-953-7613-68-6 (tisak).
* Porezni priručnik za obrtnike [tisak + e-dokument] / Ministarstvo financija, Porezna uprava. - Zagreb : Ministarstvo financija, Porezna uprava : Institut za javne financije, 2016. ISBN 978-953-7613-73-0 (online) ; 978-953-7613-72-3 (tisak).
* Prava i obveze poreznih obveznika u poreznom postupku [tisak + e-dokument] / Ministarstvo financija, Porezna uprava. - Zagreb : Ministarstvo financija, Porezna uprava : Institut za javne financije, 2016.
* The Croatian Tax System [tisak + e-dokument] / Ministry of Finance, Tax Administration. - Zagreb : Ministry of Finance, Tax Administration : Institute of Public Finance, 2016. ISBN 978-953-7613-71-6 (e-dokument) ; 978-953-7613-70-9 (tisak).
* Strategija upravljanja i razvoja ljudskih potencijala u Ministarstvu financija, Carinskoj upravi za razdoblje 2013.-2015. godine [e-dokument] / [Ministarstvo financija, Carinska uprava]. - Zagreb : Ministarstvo financija, Carinska uprava, 2013.

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655