Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
Izmjene i dopune Statuta Hrvatske revizorske komore [e-dokument] / Hrvatska revizorska komora. - Zagreb : Hrvatska revizorska komora, 2009.
Materijalni opis:3 str.
Jezik:Hrvatski
Vidi:* Statut Hrvatske revizorske komore [e-dokument] / Hrvatska revizorska komora. - Zagreb : Hrvatska revizorska komora, 2009.
URL:http://hidra.srce.hr/arhiva/1218/40744/w...

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655