Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
Europski fondovi za hrvatske projekte : priručnik o financijskoj suradnji i programima koje u Hrvatskoj podupire Europska unija [tisak + e-dokument] / Središnji državni ured za razvojnu strategiju i koordinaciju fondova Europske unije. - Zagreb : Središnji državni ured za razvojnu strategiju i koordinaciju fondova Europske unije, 2009. ISBN 978-953-7443-08-5.
Tip dokumentacije:stručne upute
Stvaratelj dokumenta:Središnji državni ured za razvojnu strategiju i koordinaciju fondova Europske unije
Materijalni opis:215 str. ; 30 cm
Jezik:Hrvatski
Napomena:Ova je publikacija nastala uz pomoć programa Europske unije PHARE 2005-0707-010101, Izgradnja kapaciteta i priprema projekata u Hrvatskoj.
(signatura: H11.2=1SDUEu-M:021759)
(inv. br.: 0017095)
Vidi:* PRIJEVOD: European funds for Croatian projects : a handbook on financial cooperation and European Union supported programmes in Croatia [tisak + e-dokument] / Central State Administrative Office for the Development Strategy and Coordination of the European Union Funds. - Zagreb : Central State Administrative Office for the Development Strategy and Coordination of the European Union Funds, 2009. ISBN 978-953-7443-09-2.
Područje djelatnosti:Financije, proračun i monetarni poslovi
URL:http://hidra.srce.hr/arhiva/1029/37836/w...
Sadržaj:pretpristupna potpora
strukturni fondovi
Kohezijski fond

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655