Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
Usporedba dvaju ekonometrijskih modela (OLS i SUR) za prognoziranje dolazaka turista u Hrvatsku [tisak + e-dokument] / Tihomir Stučka. - Zagreb : Hrvatska narodna banka, 2002. - (HNB Istraživanja ; 11).
Tip dokumentacije:studija
Stvaratelj dokumenta:Hrvatska narodna banka
Materijalni opis:23 str. : tablice ; 30 cm
Jezik:Hrvatski
Napomena:(signatura: H2=HNB-M:005936)
(inv. br.: 0011165)
Vidi:* PRIJEVOD: A comparison of two econometric models (OLS and SUR) for forecasting Croatian tourism arrivals [tisak + e-dokument] / Tihomir Stučka. - Zagreb : Croatian National Bank, 2002.
Područje djelatnosti:Financije, proračun i monetarni poslovi
URL:http://hidra.srce.hr/arhiva/68/764/www.h...
SKUPNA RAZINA:HNB Istraživanja. - Zagreb : Hrvatska narodna banka. ISSN 1332-1900.
Sadržaj:ekonometrija
ekonomski model
turizam

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655