Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
NBH pregledi - Zagreb : Hrvatska Narodna banka.
Stvaratelj dokumenta:Hrvatska narodna banka
Obuhvaća:* Banke na raskrižju : izvješće o stanju u bankovnom sustavu Republike Hrvatske [tisak] / Hrvatska narodna banka - HNB. - Zagreb : Narodna banka Hrvatske, 1997.
* Problemi statistike platne bilance Republike Hrvatske s posebnim osvrtom na izravna strana ulaganja [tisak] / Hrvatska narodna banka. - Zagreb : Narodna banka Hrvatske, 1997.
* Struktura, dinamika i determinante hrvatskog izvoza [tisak] / Boris Vujčić, Igeta Drinovac, Davor Galinec. - Zagreb : Narodna banka Hrvatske, 1997.
* Analiza kreditne politike hrvatskih banaka [tisak] / Evan Kraft... [et al.]. - Zagreb : Hrvatska narodna banka - HNB, 1998.
* Iskustvo tranzicije u Hrvatskoj : pogled iznutra [tisak] / Marko Škreb. - Zagreb : Hrvatska Narodna banka, 1998.
* Odrazi Četvrte dubrovačke konferencije o tranzicijskim zemljama [tisak] / Igeta Drinovac, Katja Gatin. - Zagreb : Hrvatska narodna banka, 1998.

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655