Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
HNB Istraživanja - Zagreb : Hrvatska narodna banka. ISSN 1332-1900.
Stvaratelj dokumenta:Hrvatska narodna banka
Obuhvaća:* Je li neslužbeno gospodarstvo izvor korupcije? [tisak + e-dokument] / Michael Faulend, Vedran Šošić. - Zagreb : Hrvatska narodna banka, 1999.
* Hrvatska u drugoj fazi tranzicije : 1994.-1999. [tisak + e-dokument] / Velimir Šonje, Boris Vujčić. - Zagreb : Hrvatska narodna banka, 2000.
* Je li Srednja Europa optimalno valutno područje? [tisak + e-dokument] / Alen Belullo, Velimir Šonje, Igeta Vrbanc. - Zagreb : Hrvatska narodna banka, 2000.
* Mjerenje sličnosti gospodarskih kretanja u Srednjoj Europi: povezanost poslovnih ciklusa Njemačke, Mađarske, Češke i Hrvatske [tisak + e-dokument] / Velimir Šonje, Igeta Vrbanc. - Zagreb : Hrvatska narodna banka, 2000.
* OLS model fizičkih pokazatelja inozemnog turističkog prometa na hrvatskom tržištu [tisak + e-dokument] / Tihomir Stučka. - Zagreb : Hrvatska narodna banka, 2000.
* Statističko evidentiranje pozicije putovanja : turizam u platnoj bilanci Republike Hrvatske [tisak + e-dokument] / Davor Galinec. - Zagreb : Hrvatska narodna banka, 2000.
* Tečaj i proizvodnja nakon velike ekonomske krize i tijekom tranzicijskog razdoblja u Srednjoj Europi [tisak + e-dokument] / Velimir Šonje. - Zagreb : Hrvatska narodna banka, 2000.
* Visoka razina cijena u Hrvatskoj - neki uzroci i posljedice [tisak] / Danijel Nestić. - Zagreb : Hrvatska narodna banka, 2000.
* Analiza pristupa Republike Hrvatske Svjetskoj trgovinskoj organizaciji upotrebom računalnog modela opće ravnoteže [tisak + e-dokument] / Jasminka Šohinger, Davor Galinec, Glenn W. Harrison. - Zagreb : Hrvatska narodna banka, 2001.
* Nelikvidnost: razotkrivanje tajne [tisak + e-dokument] / Velimir Šonje, Michael Faulend, Vedran Šošić. - Zagreb : Hrvatska narodna banka, 2001.
* Usporedba dvaju ekonometrijskih modela (OLS i SUR) za prognoziranje dolazaka turista u Hrvatsku [tisak + e-dokument] / Tihomir Stučka. - Zagreb : Hrvatska narodna banka, 2002.
* Strane banke u Hrvatskoj : iz druge perspektive [tisak + e-dokument] / Evan Kraft. - Zagreb : Hrvatska narodna banka, 2003.
* Konvergencija razina cijena: Hrvatska, tranzicijske zemlje i EU [tisak + e-dokument] / Danijel Nestić. - Zagreb : Hrvatska narodna banka, 2004.
* Privatizacija, ulazak stranih banaka i efikasnost banaka u Hrvatskoj: analiza stohastičke granice fleksibilne Fourierove funkcije troška [tisak + e-dokument] / Evan Kraft, Richard Hofler, James Payne. - Zagreb : Hrvatska narodna banka, 2004.
* Valutna kriza: teorija i praksa s primjenom na Hrvatsku [tisak + e-dokument] / Ivo Krznar. - Zagreb : Hrvatska narodna banka, 2004.
* Novi kompozitni indikatori za hrvatsko gospodarstvo : prilog razvoju domaćeg sustava cikličkih indikatora [tisak + e-dokument] / Saša Cerovac. - Zagreb : Hrvatska narodna banka, 2005.
* Anketa pouzdanja potrošača u Hrvatskoj [tisak + e-dokument] / Maja Bukovšak. - Zagreb : Hrvatska narodna banka, 2006.
* Kratkoročno prognoziranje inflacije u Hrvatskoj korištenjem sezonskih ARIMA procesa [tisak + e-dokument] / Andreja Pufnik, Davor Kunovac. - Zagreb : Hrvatska narodna banka, 2006.
* Kolika je konkurencija u hrvatskom bankarskom sektoru? [tisak + e-dokument] / Evan Kraft. - Zagreb : Hrvatska narodna banka, 2007.
* Međunarodni poslovni ciklusi u uvjetima nesavršenosti na tržištu dobara i faktora proizvodnje [tisak + e-dokument] / Ivo Krznar. - Zagreb : Hrvatska narodna banka, 2008.
* Modeliranje gotovog novca izvan banaka u Hrvatskoj [tisak + e-dokument] / Maroje Lang... [et al.]. - Zagreb : Hrvatska narodna banka, 2008.
* Primjena hedonističke metode za izračunavanje indeksa cijena nekretnina u Hrvatskoj [tisak + e-dokument] / Davor Kunovac... [et al.]. - Zagreb : Hrvatska narodna banka, 2008.
* Optimalne međunarodne pričuve HNB-a s endogenom vjerojatnošću krize [tisak + e-dokument] / Ana Maria Čeh, Ivo Krznar. - Zagreb : Hrvatska narodna banka, 2009.
* Rizik bankovne zarade u Hrvatskoj [tisak + e-dokument] / Marko Krznar. - Zagreb : Hrvatska narodna banka, 2009.
* Postojanost navika i međunarodne korelacije [tisak + e-dokument] / Alexandre Dmitriev, Ivo Krznar. - Zagreb : Hrvatska narodna banka, 2010.
* Priljev kapitala i učinkovitost sterilizacije - ocjena koeficijenta sterilizacije i ofset koeficijenta [tisak + e-dokument] / Igor Ljubaj, Ana Martinis, Marko Mrkalj. - Zagreb : Hrvatska narodna banka, 2010.
* Utjecaj financijske krize i reakcija monetarne politike u Hrvatskoj [tisak + e-dokument] / Nikola Bokan, Lovorka Grgurić, Ivo Krznar, Maroje Lang. - Zagreb : Hrvatska narodna banka, 2010.
* Utjecaj vanjskih šokova na domaću inflaciju i BDP [tisak + e-dokument] / Ivo Krznar i Davor Kunovac. - Zagreb : Hrvatska narodna banka, 2010.
* Analiza kretanja domaće stope inflacije i Phillipsova krivulja [tisak + e-dokument] / Ivo Krznar. - Zagreb : Hrvatska narodna banka, 2011. ISSN 1332-1900 (tisak) ; 1334-0077 (online).
* Dohodovna i cjenovna elastičnost hrvatske robne razmjene - analiza panel-podataka [tisak] / Vida Bobić. - Zagreb : Hrvatska narodna banka, 2010. ISSN 1334-0077 (online).
* Globalna kriza i kreditna euroizacija u Hrvatskoj [tisak + e-dokument] / Tomislav Galac. - Zagreb : Hrvatska narodna banka, 2011. ISSN 1332-1900 (tisak) ; 1334-0077 (online).
* Identifikacija razdoblja recesija i ekspanzija u Hrvatskoj [tisak + e-dokument] / Ivo Krznar. - Zagreb : Hrvatska narodna banka, 2011. ISSN 1332-1900 (tisak) ; 1334-0077 (online).
* Model neravnoteže na tržištu kredita i razdoblje kreditnog loma [tisak + e-dokument] / Ana Maria Čeh, Mirna Dumičić, Ivo Krznar . - Zagreb : Hrvatska narodna banka, 2010. ISSN 1332-1900 (tisak) ; 1334-0077 (online).
* Središnja banka kao krizni menadžer u Hrvatskoj - analiza hipotetičnih scenarija [tisak] / Tomislav Galac. - Zagreb : Hrvatska narodna banka, 2011.
* Jesu li neke banke blaže od drugih u primjeni pravila klasifikacije plasmana [tisak + e-dokument] / Tomislav Ridzak. - Zagreb : Hrvatska narodna banka, 2012. ISSN 1332-1900 (tisak) ; 1334-0077 (online).
* Način na koji poduzeća u Hrvatskoj određuju i mijenjaju cijene svojih proizvoda: rezultati ankete poduzeća i usporedba s eurozonom [tisak + e-dokument] / Andreja Pufnik i Davor Kunovac. - Zagreb : Hrvatska narodna banka, 2012.
* Ocjena utjecaja monetarne politike na kredite stanovništvu i poduzećima: FAVEC pristup [tisak + e-dokument] / Igor Ljubaj. - Zagreb : Hrvatska narodna banka, 2012. ISSN 1332-1900 (tisak) ; 1334-0077 (online).
* Procjena matrica kreditnih migracija pomoću agregatnih podataka - bajesovski pristup [tisak + e-dokument] / Davor Kunovac. - Zagreb : Hrvatska narodna banka, 2012. ISSN 1332-1900 (tisak) ; 1334-0077 (online).
* Procjena potencijalnog outputa u Republici Hrvatskoj primjenom multivarijantnog filtra [tisak + e-dokument] / Nikola Bokan i Rafael Ravnik. - Zagreb : Hrvatska narodna banka, 2012. ISSN 1332-1900 (tisak) ; 1334-0077 (online).
* Financijski uvjeti i gospodarska aktivnost [tisak + e-dokument] / Mirna Dumičić i Ivo Krznar. - Zagreb : Hrvatska narodna banka, 2013. ISSN 1332-1900 (tisak) ; 1334-0077 (online).
* Trošak zaduživanja odabranih zemalja Europske unije i Hrvatske - uloga prelijevanja vanjskih šokova [tisak + e-dokument] / Davor Kunovac. - Zagreb : Hrvatska narodna banka, 2013. ISSN 1332-1900 (tisak) ; 1334-0077 (online).
* Brza procjena BDP-a upotrebom dostupnih mjesečnih indikatora [e-dokument] / Davor Kunovac i Borna Špalat. - Zagreb : Hrvatska narodna banka, 2014. ISSN 1334-0077 (online).
* Kratkoročne prognoze BDP-a u uvjetima strukturnih promjena [e-dokument] / Rafael Ravnik. - Zagreb : Hrvatska narodna banka, 2014. ISSN 1334-0077 (online).
* Pokazatelji financijskog stresa za male otvorene visokoeuroizirane zemlje - primjer Hrvatske [e-dokument] / Mirna Dumičić. - Zagreb : Hrvatska narodna banka, 2014. ISSN 1334-0077 (online).
* The Borrowing Costs of Selected Countries of the European Union - the Role of the Spillover of External Shocks [e-dokument] / Davor Kunovac. - Zagreb : Croatian National Bank, 2013. ISSN 1334-0131 (online).
* Mikroekonomski aspekti utjecaja globalne krize na rast nefinancijskih poduzeća u RH [e-dokument] / Tomislav Galac. - Zagreb : Hrvatska narodna banka, 2015. ISSN 1334-0077 (online).
* Pokazatelji financijske stabilnosti - primjer Hrvatske [e-dokument] / Mirna Dumičić. - Zagreb : Hrvatska narodna banka, 2015. ISSN 1334-0077 (online).
* Odgođeni oporavak kreditne aktivnosti u Hrvatskoj: uzrokovan ponudom ili potražnjom? [e-dokument] / Mirna Dumičić, Igor Ljubaj. - Zagreb : Hrvatska narodna banka, 2017. ISSN 1334-0077 (online).
* Primjena gravitacijskog modela u analizi utjecaja ekonomske integracije na hrvatsku robnu razmjenu [e-dokument] / Nina Ranilović. - Zagreb : Hrvatska narodna banka, 2017. ISSN 1334-0077 (online).
* Struktura tokova kapitala i devizni tečaj: primjer Hrvatske [e-dokument] / Maja Bukovšak, Gorana Lukinić Čardić, Nina Ranilović. - Zagreb : Hrvatska narodna banka, 2017. ISSN 1334-0077 (online).
* Učinkovitost makroprudencijalnih politika u zemljama Srednje i Istočne Europe [e-dokument] / Mirna Dumičić. - Zagreb : Hrvatska narodna banka, 2017. ISSN 1334-0077 (online).
* Usklađenost poslovnih ciklusa i ekonomskih šokova između Hrvatske i država europodručja [e-dokument] / Karlo Kotarac, Davor Kunovac, Rafael Ravnik. - Zagreb : Hrvatska narodna banka, 2017. ISSN 1334-0077 (online).
* Bihevioralni model procjene vjerojatnosti nastanka događaja neispunjavanja obveza i rejting nefinancijskih poduzeća [e-dokument] / Tomislav Grebenar. - Zagreb : Hrvatska narodna banka, 2018. ISSN 1334-0077 (online).
* Determinante strategija prilagodbe troškova rada tijekom krize - rezultati ankete iz Hrvatske [e-dokument] / Marina Kunovac. - Zagreb : Hrvatska narodna banka, 2018. ISSN 1334-0077 (online).
* Prekomjerni dug poduzeća u Hrvatskoj: mikroprocjena i makroimplikacije [e-dokument] / Ana Martinis, Igor Ljubaj. - Zagreb : Hrvatska narodna banka, 2017. ISSN 1334-0077 (online).
* Research priorities programme [e-dokument] / Croatian National Bank. - Zagreb : Hrvatska narodna banka, 2018.
* Analiza strukture kapitala poduzeća na osnovi kunskog i deviznog duga [e-dokument] / Martin Pintarić. - Zagreb : Hrvatska narodna banka, 2020. ISSN 1334-0077 (online).
* Distribucija imovine kućanstava u Hrvatskoj [e-dokument] / Marina Kunovac. - Zagreb : Hrvatska narodna banka, 2020.
* Inozemna izravna vlasnička ulaganja i premija stranog vlasništva: slučaj Hrvatske [e-dokument] / Matej Bule, Andrijana Ćudina. - Zagreb : Hrvatska narodna banka, 2020. ISSN 1334-0077 (online).
* Kolika je konkurencija u hrvatskom bankarskom sektoru? Priča o dva kreditna uzleta i dvije krize / Evan Kraft i Ivan Huljak. - Zagreb : Hrvatska narodna banka, 2020.
* Dome, slatki dome: učinak subvencioniranja stambenih kredita na tržište nekretnina u Hrvatskoj [e-dokument] / Davor Kunovac, Ivan Žilić. - Zagreb : Hrvatska narodna banka, 2021.
* Hrvatski indeks sistemskog stresa (HISS) [e-dokument] / Ervin Duraković. - Zagreb : Hrvatska narodna banka, 2021.
* Mikroekonomski aspekti izvoza hrvatske prerađivačke industrije nakon ulaska u Europsku uniju [e-dokument] / Domagoj Šelebaj. - Zagreb : Hrvatska narodna banka, 2020.
* Pandemijski izazov: kako razdvojiti šok ponude i šok potražnje u uvjetima bolesti COVID-19 [e-dokument] / Lovorka Grgurić, Ozana Nadoveza Jelić, Nina Pavić. - Zagreb : Hrvatska narodna banka, 2021.
* Pristupanje Republike Hrvatske tečajnom mehanizmu ERM II i procjena ravnotežnog (realnog) tečaja [e-dokument] / Milan Deskar-Škrbić, Karlo Kotarac, Davor Kunovac, Ozana Nadoveza Jelić. - Zagreb : Hrvatska narodna banka, 2021.
* Procjena spremnosti hrvatskih poduzeća na uvođenje tehnologija I4.0 [e-dokument] / Rajka Hrbić, Tomislav Grebenar. - Zagreb : Hrvatska narodna banka, 2021.
* Koje kredite uzimamo? Mikroanaliza duga hrvatskih kućanstava [e-dokument] / Mate Rosan, Krunoslav Zauder. - Zagreb : Hrvatska narodna banka, 2020.
* Novi indikatori kreditnog jaza u Hrvatskoj : unapređenje kalibracije protucikličkog zaštitnog sloja kapitala [e-dokument] / Tihana Škrinjarić, Maja Bukovšak. - Zagreb : Hrvatska narodna banka, 2022.
* Ovisni o euru: makroekonomski učinci tečajnih promjena u Hrvatskoj [e-dokument] / Ozana Nadoveza Jelić, Rafael Ravnik. - Zagreb : Hrvatska narodna banka, 2022.
* Povezanost troška usklađenosti i razine neusklađenosti - kreditne institucije u Republici Hrvatskoj i propisi o informacijskim sustavima [e-dokument] / Slaven Smojver, Neven Vrček. - Zagreb : Hrvatska narodna banka, 2022.
* Uvođenje kompozitnog indikatora cikličkog sistemskog rizika u Hrvatskoj : mogućnosti i ograničenja [e-dokument] / Tihana Škrinjarić. - Zagreb : Hrvatska narodna banka, 2022.

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655