Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
Porezni vjesnik : službeno glasilo Porezne uprave Republike Hrvatske : objašnjenja za primjenu propisa s područja poreznog sustava Republike Hrvatske [tisak + e-dokument] / Ministarstvo financija, Porezna uprava. - Zagreb : Institut za javne financije, 1992- . ISSN 1330-0903 ; 1333-073X.
Tip dokumentacije:glasilo
Stvaratelj dokumenta:Porezna uprava Ministarstva financija
Institut za javne financije
Jezik:Hrvatski
Napomena:Izlazi mjesečno.
TISAK: 1 (1992/1993) 1-7(10) ; 2 (1993) 8-17-18(11) ; 3 (1994) 1-11 ; 4 (1995) 1-10 ; 5 (1996) 1-10 ; 6 (1997) 1-11b ; 7 (1998) 1-11 ; 8 (1999) 1-11 ; 9 (2000) 1-11 ; 10 (2001) 1-11 ; 11 (2002) 1-8,10-11 ; 12 (2003) 1-11 ; 13 (2004) 1-12 ; 14 (2005) 1-12 ; 15 (2006) 1-12 ; 16 (2007) 1-12-11a-11b-12a-12b-12c-12d-12e ; 17 (2008) 1-1a-1b-2-2a-2b-2c-2d-3-3a-3b-4-4a-5-5a-6-6a-6b-7-7a-7b-7c-7d-8-8a-8b-9-9a-9b-9c-10-11-11a-12-12b ; 18 (2009) 1-1a-1b-1c-1d-2-2a-2b-2d-3-3a-3b-3c-3d-4-4a-4b-5-5a-5b-6-6a-6b-7-7a-7b-7d-8-8a-8b-8c-9-10-10a-11-11a-12-12a ; 19 (2010) 1-1a-1b-1c-1d-2-2a-2b-3-3a-3b-3c-4-4a-4b-4c-5-5a-5b-6-6a-6b-7/8-7a-7b-8a-9-10-10a-11-11a-12 ; 20 (2011) 1-1a-1b-1c-2-2a-2b-2c-3-3a-3b-3c-4-4a-4b-4c-5-6-6a-6b-7-7b-7c-8-8a-8b-9-10-10a-10b-10c-11-11a-11b-11c-12-12b-12c-12d-12e ; 21 (2012) 1-1a-1b-2-2a-2b-3-3a-3b-3c-4-4a-4b-4c-5-5a-5b-6-6a-6b-7-7a-7b-7c-7d-7e-8-8a-8b-9-10-10a-11-12-12a-12b-12c-12d-12e ; 22 (2013) 1-1a-2-2a-2b-3a-3b-3c-4-4a-4b-4c-4d-5-5a-6-7/8-7b-8a-8b-8c-9-9a-10-12-12b ; 23 (2014) 1-4-4c-5-8-9-10-10a-10b-11-11a-12 ; 24 (2015) 1-1a-2-3-3a-4-4a-5-5a-5b-5c-6-6a-6b-7-7a-8-8a-9-9a-10-10a-10b-11-11a-11b-12-12a-12b ; 25 (2016) 1-1a-2-2a-2b-3-3a-4-4a-4b-5-5a-5b-5c-6-6a-6b-6c-7a-7b-7c-8-8a-8b-9-9a-10-10a-10b-12 ; (2017) 1,3-7/8-12
E-DOKUMENT: (2016) 10a ; (2017) 12b
Prilog broju 3 iz 2004. godine i broju 1 iz 2005. godine je Telefonski imenik, popis područnih ureda Porezne uprave s ispostavama.
(signatura: H2=ijf-M:000477)
(inv. br.: 0000283)
Obuhvaća:* Direktiva Vijeća 2006/112/EZ-a : o zajedničkom sustavu poreza na dodanu vrijednost [tisak] / Institut za javne financije. - Zagreb : Institut za javne financije, 2007.
* Izbor presuda iz sudske prakse Upravnog suda Republike Hrvatske [tisak] / Institut za javne financije. - Zagreb : Institut za javne financije, 2007.
* Vodič kroz upravljanje rizicima za porezne uprave : program "Fiscalis", projektna skupina za analizu rizika [tisak] / urednica Ksenija Smešnjak Ramov. - Zagreb : Institut za javne financije, 2007. ISBN 978-953-6047-88-8.
* Vodič kroz europske direktive o porezu na dodanu vrijednost = A guide to the European VAT directives [tisak] / priredila Renata Kalčić, Danijela Kuliš i Marina Kesner-Škreb. - Zagreb : Institut za javne financije, 2010. ISBN 978-953-7613-32-7.
* Propisi u poreznom postupku [tisak] / priredile Marijana Vurajić-Kudeljan, Davorka Štimac. - Zagreb : Institut za javne financije, 2011.
* Vodič kroz upravljanje rizicima izvršenja poreznih obveza za porezne uprave : program Fiscalis, projektna grupa za upravljanje rizicima [tisak] / Institut za javne financije. - Zagreb : Institut za javne financije, 2011.
* Opći porezni zakon : redakcijski pročišćen tekst [tisak] / autorice: Marijana Vuraić Kudeljan, Anđa Redžić. - Zagreb : Institut za javne financije, 2012.
* Upravljanje rizicima kroz horizontalno praćenje [tisak] / pripremili: Zdravko Vukšić...[et al.]. - Zagreb : Institut za javne financije, 2012.
* Uputa o nadzoru poreza na dodanu vrijednost [tisak] / pripremili: Ilija Josić, Nevenka Morić, Karmen Strahinec. - Zagreb : Institut za javne financije, 2012.
* Zakon o porezu na promet nekretninama s komentarom [tisak] / pripremili: Marijana Vuraić Kudeljan, Karolina Šimičević. - Zagreb : Institut za javne financije, 2012.
* Prijava poreza na dobit za 2012. godinu [tisak] / pripremili: Ksenija Cipek... [et al.]. - Zagreb : Institut za javne financije, 2013.
* Vodič kroz europske direktive o porezu na dodanu vrijednost = A guide to the European VAT directives [tisak] / priredile Marijana Vuraić Kudeljan... [et al.]. - Zagreb : Institut za javne financije, 2015. ISBN 978-953-7613-57-0.
* Aplikativni podsustav Ovršni postupak i Portalska aplikacija eOvrha : uputa za rad [tisak] / priredila Lidija Malčević. - Zagreb : Institut za javne financije, 2017. ISSN 1333-073X.
* Automatska razmjena informacija : priručnik [e-dokument] / priredile: Ksenija Cipek, Lidija Karačić, Jelena Korica. - Zagreb : Institut za javne financije, 2016. ISSN 1333-073X.
* Godišnji obračun poreza na dohodak za 2016. s primjerima [tisak] / priredili Ksenija Cipek, Anita Grebenar, Boris Dominić, Marijana Herceg. - Zagreb : Institut za javne financije, 2017. ISSN 1333-073X.
* Godišnji obračun poreza na dohodak za 2016. s primjerima [tisak] / priredile Ksenija Cipek, Iva Uljanić Škreblin. - Zagreb : Institut za javne financije, 2016. ISSN 1333-073X.
* Metodologija ovršnog postupka u Poreznoj upravi [tisak] / priredile Veronka Radica, Danijela Rudić, Ana-Mari Zudenigo Steinbauer. - Zagreb : Institut za javne financije, 2017. ISSN 1333-073X.
* Naredba o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba u 2017. godini [tisak] / priredile: Gordana Marić... [et al.]. - Zagreb : Institut za javne financije, 2017. ISSN 1333-073X.
* Normativno uređenje organizacije Porezne uprave Republike Hrvatske [tisak] / priredile Martina Ciglević, Snježana Matijašec. - Zagreb : Institut za javne financije, 2017. ISSN 1333-073X.
* Oporezivanje dobiti ostvarene u inozemstvu sukladno ugovorima o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja [tisak] / priredili Dalibor Legac, Željko Martinović. - Zagreb : Institut za javne financije, 2016. ISSN 1333-073X.
* Oporezivanje kapitalnih dobitaka [tisak] / priredile Iva Uljanić Škreblin, Ksenija Cipek. - Zagreb : Institut za javne financije, 2016. ISSN 1333-073X.
* Oporezivanje plaća isplaćenih za protekla porezna razdoblja i doprinosi za obvezna osiguranja te izvješćivanje na JOPPD obrascu : s primjerima [tisak] / priredili Dražen Opalić i Iva Uljanić Škreblin. - Zagreb : Institut za javne financije, 2017. ISSN 1333-073X.
* Porez na dodanu vrijednost : s komentarom [tisak] / priredile Liidja Cvitić, Renata Kalčić, Štefica Oštrec Čunčić, Ines Tomić. - Zagreb : Institut za javne financije, 2017. ISSN 1333-073X.
* Presude Suda Europske unije iz područja PDV-a : sprječavanje utaja i prijevara [tisak] / pripremili Ana Zakarija, Ante Čilić, Radoslav Raspudić. - Zagreb : Institut za javne financije, 2017. ISSN 1333-073X.
* Propisi u poreznom postupku [tisak] / priredile Marica Houška, Dina Lončarić, Ana Rihter. - Zagreb : Institut za javne financije, 2017.
* Statističko izvješće o obradi godišnjih prijava poreza na dohodak od obrta i slobodnih zanimanja od 2011. do 2015. godine [tisak] / priredile Zlatana Kvesić i Gordana Marić. - Zagreb : Institut za javne financije, 2017. ISSN 1333-073X.
* Sustavi za razmjenu informacija s EU iz područja PDV-a [tisak] / priredili: Ana Blekić, Mirko Brković. - Zagreb : Institut za javne financije, 2017.
* Upravni ugovor sukladno Općem poreznom zakonu [tisak] / priredile Darija Bogović Ćorković, Danijela Rudić . - Zagreb : Institut za javne financije, 2017. ISSN 1333-073X.
* Zakon o doprinosima : s komentarom [tisak] / priredili Ksenija Cipek, Dražen Opalić, Jasna Prepeljanić. - Zagreb : Institut za javne financije, 2017. ISSN 1333-073X.
* Zakon o Poreznoj upravi : s komentarom [tisak] / priredile Snježana Matijašec, Martina Ciglević. - Zagreb : Institut za javne financije, 2017. ISSN 1333-073X.
* Zakon o porezu na promet nekretninama s komentarom [tisak] / priredili: Nikolina Pratzer, Renata Kalčić . - Zagreb : Institut za javne financije, 2017.
* Zakon o upravnim pristojbama : s komentarom [tisak] / priredila Andreja Jakšić. - Zagreb : Institut za javne financije, 2017. ISSN 1333-073X.
* Automatska razmjena informacija : priručnik [e-dokument] / priredile: Lidija Karačić, Jelena Korica. - Zagreb : Institut za javne financije, 2018.
* Dobit hrvatskih osoba ostvarena u inozemstvu [tisak] / priredili Dalibor Legac, Željko Martinović. - Zagreb : Institut za javne financije, 2017. ISSN 1333-073X.
* Oporezivanje, plaćanje doprinosa i dostavljanje izvješća za dohodak iz inozemstva [tisak] / priredili Iva Uljanić Škreblin, Dalibor Legac, Željko Martinović. - Zagreb : Institut za javne financije, 2017. ISSN 1333-073X.
* Priručnik za praćenje i nadzor e-trgovine [tisak] / priredili Marijana Radusin Lipošinović... [et al.]. - Zagreb : Institut za javne financije, 2017. ISSN 1333-073X.
* Ugovori o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja između Republike Hrvatske i drugih država [tisak] / priredili Dalibor Legac, Andreja Sertić Tomiček i Ljiljana Gretić Bralić. - Zagreb : Institut za javne financije, 2017. ISSN 1333-073X.
Područje djelatnosti:Financije, proračun i monetarni poslovi
Sadržaj:porezni sustav
sudska praksa
porezno pravo

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655