Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
[11/75] Sedamdesetpeta sjednica 11. Vlade Republike Hrvatske : [2010-09-02] prilozi za raspravu [e-dokument] - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2010.
Tip dokumentacije:RADNI DOKUMENTI - sjednice Vlade Republike Hrvatske
Materijalni opis:12 priloga
Napomena:e-dokument: 12 priloga
(signatura: H11.1=0Vlada-M:022318)
Obuhvaća:* Izvješće o ostvarenju programa rada Državnog zavoda za zaštitu prirode za 2009. godinu [e-dokument] / Državni zavod za zaštitu prirode. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2010.
* Nacionalna strategija za sprječavanje štetne uporabe alkohola i alkoholom uzrokovanih poremećaja, za razdoblje od 2011. do 2016. godine : nacrt [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2010.
* Nacrt Izvješća o provedbi Nacionalne strategije i Akcijskog plana suzbijanja zlouporabe droga u Republici Hrvatskoj [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske, Ured za suzbijanje zlouporabe droga. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2010.
* Nacrt prijedloga zakona o izmjeni i dopuni Zakona o energiji, s Konačnim prijedlogom zakona [e-dokument] / Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2010.
* Odluka o davanju predhodne suglasnosti ravnatelju Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje za zaključivanje Dodatka Ugovora o gospodarenju dionicama i poslovnim udjelima između Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje i Hrvatskog fonda za privatizaciju : prijedlog odluke [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2010.
* Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o prodaji stanova u vlasništvu Republike Hrvatske kojima upravlja Ministarstvo obrane [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2010.
* Odluka o pokretanju postupka za sklapanje Ugovora o financiranju između Republike Hrvatske i Europske investicijske banke za Projekt sufinanciranja EU IPA ISPA 2007-2011 [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2010.
* Odluka o prodaji stanova u vlasništvu Republike Hrvatske : prijedlog [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2010.
* Prijedlog zaključka u vezi s tijekom privatizacijskog procesa Brodograđevne industrije Split d.d., Split, Brodotrogira d.d., Trogir i Brodograđevne industrije 3. Maj d.d., Rijeka [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2010.
* Prijedlog zakona o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Hrvatskoga sabora, s Konačnim prijedlogom zakona [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2010.
* Prijedlog zakona o potvrđivanju Ugovora između Republike Hrvatske i Sultanata Omana o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja i sprječavanju izbjegavanja plaćanja poreza na dohodak, s Konačnim prijedlogom zakona [e-dokument] / Ministarstvo financija. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2010.
* Uredba o objavi Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Makedonije o suradnji na području turizma [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2010.
SKUPNA RAZINA:Sjednice [11.] Vlade Republike Hrvatske : 2010 prilozi za raspravu [e-dokument]. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2010.

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655