Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
Odluka o pokretanju postupka za sklapanje Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Kube o gospodarskoj suradnji : prijedlog [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2009. - ([11/12] Dvanaesta sjednica 11. Vlade Republike Hrvatske : [2009-09-10] prilozi za raspravu).
Tip dokumentacije:RADNI DOKUMENTI - sjednice Vlade Republike Hrvatske
Stvaratelj dokumenta:Vlada Republike Hrvatske
Jezik:Hrvatski
Napomena:(signatura: H11.1=0Vlada-M:021478/12)
URL:12.sjednica-12.točka http://hidra.srce.hr/arhiva/10/44518/www...
SKUPNA RAZINA:[11/12] Dvanaesta sjednica 11. Vlade Republike Hrvatske : [2009-09-10] prilozi za raspravu [e-dokument]. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2009.

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655