Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
Prijedlog odluke o izuzimanju od prodaje nekretnina u vlasništvu Hrvatskog fonda za privatizaciju radi prijenosa u vlasništvo Općini Hum na Sutli, bez naknade [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2009. - ([10/66] Šezdesetšesta sjednica 10. Vlade Republike Hrvatske : [2009-01-22] prilozi za raspravu).
Tip dokumentacije:RADNI DOKUMENTI - sjednice Vlade Republike Hrvatske
Stvaratelj dokumenta:Vlada Republike Hrvatske
Jezik:Hrvatski
Napomena:(signatura: H11.1=0Vlada-M:020939/07d)
URL:66.sjednica-07d.točka http://hidra.srce.hr/arhiva/10/37124/www...
SKUPNA RAZINA:[10/66] Šezdesetšesta sjednica 10. Vlade Republike Hrvatske : [2009-01-22] prilozi za raspravu [e-dokument]. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2009.
Sadržaj:Općina Hum na Sutli
nekretnina
javna imovina
prijenos vlasništva
parkiralište
zelena površina

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655