Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
[10/24] Dvadesetčetvrta sjednica 10. Vlade Republike Hrvatske : [2008-05-29] prilozi za raspravu [e-dokument] - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2008.
Tip dokumentacije:RADNI DOKUMENTI - sjednice Vlade Republike Hrvatske
Materijalni opis:20 priloga
Napomena:e-dokument: 20 priloga
(signatura: H11.1=0Vlada-M:019561)
Obuhvaća:* Godišnji obračun Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2007. godinu : nacrt prijedloga [e-dokument] / Ministarstvo financija. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2008.
* Nacrt prijedloga zakona o doprinosima (s Konačnim prijedlogom zakona) [e-dokument] / Ministarstvo financija. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2008.
* Nacrt prijedloga zakona o elektroničkim komunikacijama, s Konačnim prijedlogom zakona [e-dokument] / Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2008.
* Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama zakona o elektroničkom potpisu, s Konačnim prijedlogom zakona [e-dokument] / Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2008.
* Prijedlog zakona o financijskom inspektoratu Republike Hrvatske, s Konačnim prijedlogom zakona : nacrt [e-dokument] / Ministarstvo financija. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2008.
* Prijedlog zakona o Hrvatskoj narodnoj banci, s Konačnim prijedlogom zakona : nacrt [e-dokument] / Ministarstvo financija. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2008.
* Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakon o sudovima [e-dokument] / Ministarstvo pravosuđa. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2008.
* Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave s Konačnim prijedlogom zakona : nacrt [e-dokument] / Ministarstvo financija. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2008.
* Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o javnim cestama s Konačnim prijedlogom zakona [e-dokument] / Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2008.
* Prijedlog zakona o izmjenama zakona o porezu na dohodak s Konačnim prijedlogom zakona [e-dokument] / Ministarstvo financija. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2008.
* Prijedlog zakona o oznakama izvornosti, oznakama zemljopisnog podrijetla i oznakama tradicionalnog ugleda poljoprivrednih i prehrambenih proizvodima s Konačnim prijedlogom zakona : nacrt [e-dokument] / Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2008.
* Prijedlog zakona o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti, s tekstom Konačnog prijedloga zakona : nacrt [e-dokument] / Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2008.
* Prijedlog zakona o preradi i uporabi drva i proizvoda od drva : nacrt [e-dokument] / Ministarstvo regionalnog razvoja, šumarstva i vodnoga gospodarstva. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2008.
* Prijedlog zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama s Konačnim prijedlogom zakona : nacrt [e-dokument] / Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2008.
* Prijedlog zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma s Konačnim prijedlogom zakona : nacrt [e-dokument] / Ministarstvo financija. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2008.
* Program za učinkovito korištenje energije u objektima u vlasništvu Republike Hrvatske "Dovesti svoju kuću u red" [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2008.
* Uredba o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša : prijedlog [e-dokument] / Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2008.
* Uredba o izmjeni uredbe o nadzoru uvoza i izvoza neobrađenih dijamanata : prijedlog [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2008.
* Uredba o procjeni utjecaja zahvata na okoliš : prijedlog [e-dokument] / Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2008.
* Uredba o strateškoj procjeni utjecaja plana i programa na okoliš : prijedlog [e-dokument] / Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2008.
SKUPNA RAZINA:Sjednice [10.] Vlade Republike Hrvatske : 2008 prilozi za raspravu [e-dokument]. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2007.

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655