Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
[06/03] Tre鎍 izvanredna sjednica 筫stog saziva Hrvatskog sabora [2008-02-20] : prilozi za raspravu - Zagreb : Hrvatski sabor, 2008.
Tip dokumentacije:RADNI DOKUMENTI - sjednice Hrvatskog sabora
Materijalni opis:41 prilog ; 30 cm
Jezik:Hrvatski
Napomena:Prilozi za raspravu na sjednici odr綼noj 20., 21., 22., 27., 28. i 29. velja鑕 i 5., 6., 7., 12., 13., 14., 26., 27. i 28. o緐jka 2008.
(signatura: H10.0=0Sabor.sjd.arh-M:018737)
Obuhva鎍:* Zapisnik tre鎒 sjednice Hrvatskoga sabora : odr綼ne 20., 21., 22., 27., 28. i 29. velja鑕 i 5., 6., 7., 12., 13., 14., 26., 27., i 28. o緐jka 2008. [tisak + e-dokument] / Hrvatski sabor. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2008.
* Godi筺je izvje规e o radu Nacionalnog vije鎍 za pra鎒nje provedbe Nacionalnog programa suzbijanja korupcije (razdoblje od 13. listopada 2006. - 26. listopada 2007. godine) [tisak + e-dokument] / [Nacionalno vije鎒 za pra鎒nje provedbe Nacionalnog programa suzbijanja korupcije, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2008.
* Godi筺je izvje规e Povjerenstva za odlu鑙vanje o sukobu interesa za 2006. i 2007. godinu [tisak + e-dokument] / [Povjerenstvo za odlu鑙vanje o sukobu interesa, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2007.
* Izvje规e Mandatno-imunitetnog povjerenstva o po鑕tku mirovanja zastupni鑛og mandata zastupnika Dra緀na Bo筺jakovi鎍 i po鑕tku zastupni鑛og mandata zamjenika zastupnika Stjepana Kundi鎍 [e-dokument] / [Mandatno-imunitetno povjerenstvo, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2008.
* Izvje规e o po鑕tku mirovanja zastupni鑛og mandata zastupnika Danice Hursa i po鑕tku zastupni鑛og mandata zamjenika zastupnika 甧ljka Vincelja [e-dokument] / [Mandatno-imunitetno povjerenstvo, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2008.
* Izvje规e o prestanku zastupni鑛og mandata zamjenika zastupnika Miroslava 萢鑙je i po鑕tku zastupni鑛og mandata zamjenika zastupnika Stanka Gr鑙鎍 [e-dokument] / [Mandatno-imunitetno povjerenstvo, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2008.
* Izvje规e o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2007. godinu [tisak + e-dokument] / [Sredi筺ji dr綼vni ured za upravu, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2008.
* Izvje规e o provo餰nju Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina i utro筴u sredstava osiguranih u Dr綼vnom prora鑥nu Republike Hrvatske za 2006. godinu za potrebe nacionalnih manjina [tisak + e-dokument] / [Sredi筺ji dr綼vni ured za upravu, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2008.
* Izvje规e o radu Dr綼vne komisije za kontrolu postupaka javne nabave za 2006. godinu / [Dr綼vna komisija za kontrolu postupaka javne nabave, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2008.
* Izvje规e o radu Dr綼vnog ureda za reviziju za 2007. [e-dokument] / [Dr綼vni ured za reviziju, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2008.
* Izvje规e o radu Odbora za etiku u znanosti i visokom obrazovanju za razdoblje od 6. velja鑕 2006. do 1. sije鑞ja 2008. godine [tisak + e-dokument] / [Odbor za etiku u znanosti i visokom obrazovanju, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2008.
* Izvje规e o uredbama koje je Vlada Republike Hrvatske donijela na temelju zakonske ovlasti / [Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2008.
* Izvje规e o zahtjevu za odobrenje pokretanja kaznenog postupka protiv Biserke Vrani, zastupnice u Hrvatskom saboru [e-dokument] / [Mandatno-imunitetno povjerenstvo, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2008.
* Izvje规e o zahtjevu za odobrenje pokretanja kaznenog postupka protiv Mladena Baji鎍, glavnoga dr綼vnog odvjetnika Republike Hrvatske [e-dokument] / [Mandatno-imunitetno povjerenstvo, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2008.
* Izvje规e o zahtjevu za odobrenje pokretanja kaznenog postupka protiv mr.sc. Zdenke 萿hnil, zastupnice u Hrvatskom saboru [e-dokument] / [Mandatno-imunitetno povjerenstvo, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2008.
* Izvje规e o zahtjevu za odobrenje pokretanja kaznenog postupka protiv Ranka Ostoji鎍, zastupnika u Hrvatskom saboru [e-dokument] / [Mandatno-imunitetno povjerenstvo, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2008.
* Izvje规e Vlade Republike Hrvatske o aktivnostima vezanim za pregovore s Europskom unijom i za Za箃i鎒ni ekolo筴o-ribolovni pojas [e-dokument] / [Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2008.
* Kona鑞i prijedlog zakona o dopuni Zakona o ljekarni箃vu [tisak + e-dokument] / [Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2008.
* Kona鑞i prijedlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o pravima iz mirovinskog osiguranja djelatnih vojnih osoba, policijskih slu綽enika i ovla箃enih slu綽enih osoba / [Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetni箃va, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2008.
* Kona鑞i prijedlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o pravima iz mirovinskog osiguranja djelatnih vojnih osoba, policijskih slu綽enika i ovla箃enih slu綽enih osoba [tisak + e-dokument] / [Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetni箃va, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2008.
* Kona鑞i prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obveznim odnosima / [Ministarstvo pravosu餫, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2008.
* Kona鑞i prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o biocidnim pripravcima [tisak + e-dokument] / [Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2008.
* Kona鑞i prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o dr綼vnim slu綽enicima [tisak + e-dokument] / [Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2008.
* Kona鑞i prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvr筧vanju kazne zatvora [tisak + e-dokument] / [Ministarstvo pravosu餫, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2008.
* Kona鑞i prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o mirovinskom osiguranju [tisak + e-dokument] / [Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetni箃va, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2008.
* Kona鑞i prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sjemenu, sadnom materijalu i priznavanju sorti poljoprivrednog bilja [tisak + e-dokument] / [Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2008.
* Kona鑞i prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ustrojstvu i djelokrugu sredi筺jih tijela dr綼vne uprave [e-dokument] / [Sredi筺ji dr綼vni ured za upravu, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2008.
* Kona鑞i prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o za箃iti osobnih podataka / [Sredi筺ji dr綼vni ured za upravu, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2008.
* Kona鑞i prijedlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o elektroni鑛im medijima [tisak + e-dokument] / [Ministarstvo kulture, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2008.
* Kona鑞i prijedlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o Fondu hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i 鑜anova njihovih obitelji / [Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2008.
* Kona鑞i prijedlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju [tisak + e-dokument] / [Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2008.
* Kona鑞i prijedlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o ustanovama [tisak + e-dokument] / [Sredi筺ji dr綼vni ured za upravu, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2008.
* Kona鑞i prijedlog zakona o izmjenama Zakona o policiji [tisak + e-dokument] / [Ministarstvo unutarnjih poslova, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2008.
* Kona鑞i prijedlog zakona o izmjenama Zakona o sta緐 osiguranja s pove鎍nim trajanjem / [Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetni箃va, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2008.
* Kona鑞i prijedlog zakona o izvr筧vanju dr綼vnog prora鑥na Republike Hrvatske za 2008. godinu [e-dokument] / [Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2008.
* Kona鑞i prijedlog zakona o potvr餴vanju Memoranduma o razumijevanju izme饀 Europske zajednice i Republike Hrvatske o sudjelovanju Republike Hrvatske u Programu podr筴e politikama za primjenu informacijskih i komunikacijskih tehnologija (ICT PSP) Okvirnog programa za konkurentnost i inovacije (2007. do 2013.) [tisak + e-dokument] / [Sredi筺ji dr綼vni ured za e-Hrvatsku, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2008.
* Kona鑞i prijedlog zakona o potvr餴vanju Memoranduma o razumijevanju izme饀 Europske zajednice i Republike Hrvatske o sudjelovanju Republike Hrvatske u Programu Zajednice za zapo筶javanje i socijalnu solidarnost (PROGRESS) [tisak + e-dokument] / [Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetni箃va, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2008.
* Kona鑞i prijedlog zakona o potvr餴vanju Memoranduma o razumijevanju izme饀 Europske zajednice i Republike Hrvatske o sudjelovanju Republike Hrvatske u Programu Zajednice "Posebni program za poduzetni箃vo i inovacije (EIP) kao dio Okvirnog programa za konkurentnost i inovacije (2007.-2013.) [tisak + e-dokument] / [Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetni箃va, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2008.
* Kona鑞i prijedlog zakona o potvr餴vanju Okvirne konvencije Svjetske zdravstvene organizacije o nadzoru nad duhanom [tisak + e-dokument] / [Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2008.
* Kona鑞i prijedlog zakona o potvr餴vanju Sporazuma izme饀 Republike Hrvatske i Republike Austrije o policijskoj suradnji / [Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2008.
* Kona鑞i prijedlog zakona o potvr餴vanju Sporazuma izme饀 Republike Hrvatske i Republike Makedonije o za箃iti prava hrvatske manjine u Republici Makedoniji i makedonske manjine u Republici Hrvatskoj [tisak + e-dokument] / [Sredi筺ji dr綼vni ured za upravu, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2008.
* Obrazlo緀nje dr綼vnog prora鑥na i financijskih planova izvanprora鑥nskih korisnika za 2008. godinu i projekcije za 2009. i 2010. godinu [e-dokument] / [Ministarstvo financija, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2008.
* Polugodi筺je izvje规e Hrvatske narodne banke za prvo polugodi箃e 2007. godine [tisak + e-dokument] / [Hrvatska narodna banka]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2008.
* Poslovno izvje规e o radu Fonda hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i 鑜anova njihovih obitelji za 2007. godinu / [Ministarstvo obitelji, branitelja i me饀generacijske solidarnosti, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2008.
* Prijedlog dr綼vnog pedago筴og standarda osnovno筴olskog odgoja i obrazovanja / [Ministarstvo znanosti, obrazovanja i 筽orta, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2008.
* Prijedlog dr綼vnog prora鑥na i financijskih planova izvanprora鑥nskih korisnika za 2008. godinu i projekcija financijskog plana za 2009. i 2010. godinu [e-dokument] / [Ministarstvo financija, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2008.
* Prijedlog financijskog plana Dr綼vne agencije za osiguranje 箃ednih uloga i sanaciju banaka za 2008. godinu i projekcija financijskog plana za 2009. i 2010. godinu [e-dokument] / [Ministarstvo financija, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2008.
* Prijedlog financijskog plana Fonda za za箃itu okoli筧 i energetsku u鑙nkovitost za 2008. godinu i projekcija financijskog plana za 2009. i 2010. godinu [e-dokument] / [Ministarstvo financija, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2008.
* Prijedlog financijskog plana Hrvatskih autocesta za 2008. godinu i projekcija financijskog plana za 2009. i 2010. godinu [e-dokument] / [Ministarstvo financija, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2008.
* Prijedlog financijskog plana Hrvatskih cesta za 2008. godinu i projekcija financijskog plana za 2009. i 2010. godinu [e-dokument] / [Ministarstvo financija, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2008.
* Prijedlog financijskog plana Hrvatskih voda za 2008. godinu i projekcija financijskog plana za 2009. i 2010. godinu [e-dokument] / [Ministarstvo financija, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2008.
* Prijedlog financijskog plana Hrvatskog fonda za privatizaciju za 2008. godinu i projekcija financijskog plana za 2009. i 2010. godinu [e-dokument] / [Ministarstvo financija, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2008.
* Prijedlog nacionalnog programa 緀ljezni鑛e infrastrukture za razdoblje 2008. do 2012. godine / [Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2008.
* Prijedlog odluke o imenovanju 鑜ana Upravnog odbora Nacionalne zaklade za znanost, visoko 筴olstvo i tehnologijski razvoj Republike Hrvatske [e-dokument] / [Odbor za izbor, imenovanja i upravne poslove, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2008.
* Prijedlog odluke o imenovanju 鑜anova Nacionalnog odbora [e-dokument] / [Odbor za izbor, imenovanja i upravne poslove, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2008.
* Prijedlog odluke o imenovanju 鑜anova Nadzornog odbora Hrvatske banke za obnovu i razvitak [e-dokument] / [Odbor za izbor, imenovanja i upravne poslove, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2008.
* Prijedlog odluke o imenovanju dr綼vnog povjerenstva za procjenu 箃ete od elementarnih nepogoda [e-dokument] / [Odbor za izbor, imenovanja i upravne poslove, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2008.
* Prijedlog odluke o imenovanju izaslanstva Hrvatskoga sabora u parlamentarnoj dimenziji Srednjoeuropske inicijative [e-dokument] / [Odbor za izbor, imenovanja i upravne poslove, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2008.
* Prijedlog odluke o imenovanju izaslanstva Hrvatskoga sabora u parlamentarnoj skup箃ini Mediterana [e-dokument] / [Odbor za izbor, imenovanja i upravne poslove, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2008.
* Prijedlog odluke o imenovanju izaslanstva Hrvatskoga sabora u parlamentarnoj skup箃ini NATO-a [e-dokument] / [Odbor za izbor, imenovanja i upravne poslove, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2008.
* Prijedlog odluke o imenovanju izaslanstva Hrvatskoga sabora u parlamentarnoj skup箃ini Vije鎍 Europe [e-dokument] / [Odbor za izbor, imenovanja i upravne poslove, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2008.
* Prijedlog odluke o imenovanju izaslanstva Hrvatskoga sabora u skup箃ini Zapadnoeuropske unije [e-dokument] / [Odbor za izbor, imenovanja i upravne poslove, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2008.
* Prijedlog odluke o imenovanju izaslanstva Hrvatskoga sabora u Zajedni鑛om parlamentarnom odboru Republike Hrvatske-Europske unije [e-dokument] / [Odbor za izbor, imenovanja i upravne poslove, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2008.
* Prijedlog odluke o imenovanju predsjednika i 鑜anova Odbora "Nagrade Vladimir Nazor" [e-dokument] / [Odbor za izbor, imenovanja i upravne poslove, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2008.
* Prijedlog odluke o imenovanju predstojnika Ureda predsjednika Hrvatskoga sabora [e-dokument] / [Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2008.
* Prijedlog odluke o izboru 鑜anice Nadzornog odbora Financijske agencije [e-dokument] / [Odbor za izbor, imenovanja i upravne poslove, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2008.
* Prijedlog odluke o izboru i imenovanju 鑜anova Savjeta za robne zalihe [e-dokument] / [Odbor za izbor, imenovanja i upravne poslove, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2008.
* Prijedlog odluke o izboru Izaslanstva Hrvatskoga sabora u parlamentarnoj skup箃ini organizacije za Europsku sigurnost i suradnju [e-dokument] / [Odbor za izbor, imenovanja i upravne poslove, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2008.
* Prijedlog odluke o izboru Izvr筺og odbora Nacionalne grupe Hrvatskoga sabora pri interparlamentarnoj uniji [e-dokument] / [Odbor za izbor, imenovanja i upravne poslove, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2008.
* Prijedlog odluke o izboru predsjednice, potpredsjednice i 鑜anova Odbora za ravnopravnost spolova Hrvatskoga sabora [e-dokument] / [Odbor za izbor, imenovanja i upravne poslove, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2008.
* Prijedlog odluke o izboru predsjednice, potpredsjednika i 鑜anova Nacionalnog odbora [e-dokument] / [Odbor za izbor, imenovanja i upravne poslove, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2008.
* Prijedlog odluke o izboru predsjednika i 鑜anova Nacionalnog vije鎍 za pra鎒nje provedbe Nacionalnog programa suzbijanja korupcije [e-dokument] / [Odbor za izbor, imenovanja i upravne poslove, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2008.
* Prijedlog odluke o izboru predsjednika i potpredsjednika Odbora za me饀parlamentarnu suradnju Hrvatskoga sabora [e-dokument] / [Odbor za izbor, imenovanja i upravne poslove, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2008.
* Prijedlog odluke o izboru predsjednika, potpredsjednice i 鑜anova Odbora za prostorno ure餰nje i za箃itu okoli筧 Hrvatskoga sabora [e-dokument] / [Odbor za izbor, imenovanja i upravne poslove, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2008.
* Prijedlog odluke o izboru predsjednika, potpredsjednice i 鑜anova Odbora za prostorno ure餰nje i za箃itu okoli筧 Hrvatskoga sabora [e-dokument] / [Odbor za izbor, imenovanja i upravne poslove, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2008.
* Prijedlog odluke o izboru predsjednika, potpredsjednika i 鑜anova Odbora za europske integracije Hrvatskoga sabora [e-dokument] / [Odbor za izbor, imenovanja i upravne poslove, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2008.
* Prijedlog odluke o izboru predsjednika, potpredsjednika i 鑜anova Odbora za financije i dr綼vni prora鑥n Hrvatskoga sabora [e-dokument] / [Odbor za izbor, imenovanja i upravne poslove, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2008.
* Prijedlog odluke o izboru predsjednika, potpredsjednika i 鑜anova Odbora za gospodarstvo, razvoj i obnovu Hrvatskoga sabora [e-dokument] / [Odbor za izbor, imenovanja i upravne poslove, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2008.
* Prijedlog odluke o izboru predsjednika, potpredsjednika i 鑜anova Odbora za Hrvate izvan Republike Hrvatske [e-dokument] / [Odbor za izbor, imenovanja i upravne poslove, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2008.
* Prijedlog odluke o izboru predsjednika, potpredsjednika i 鑜anova Odbora za informiranje, informatizaciju i medije Hrvatskoga sabora [e-dokument] / [Odbor za izbor, imenovanja i upravne poslove, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2008.
* Prijedlog odluke o izboru predsjednika, potpredsjednika i 鑜anova Odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Hrvatskoga sabora [e-dokument] / [Odbor za izbor, imenovanja i upravne poslove, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2008.
* Prijedlog odluke o izboru predsjednika, potpredsjednika i 鑜anova Odbora za lokalnu i podru鑞u /regionalnu/ samoupravu Hrvatskoga sabora [e-dokument] / [Odbor za izbor, imenovanja i upravne poslove, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2008.
* Prijedlog odluke o izboru predsjednika, potpredsjednika i 鑜anova Odbora za obitelj, mlade i 筽ort Hrvatskoga sabora [e-dokument] / [Odbor za izbor, imenovanja i upravne poslove, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2008.
* Prijedlog odluke o izboru predsjednika, potpredsjednika i 鑜anova Odbora za obrazovanje, znanost i kulturu Hrvatskoga sabora [e-dokument] / [Odbor za izbor, imenovanja i upravne poslove, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2008.
* Prijedlog odluke o izboru predsjednika, potpredsjednika i 鑜anova Odbora za poljoprivredu i 箄marstvo Hrvatskoga sabora [e-dokument] / [Odbor za izbor, imenovanja i upravne poslove, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2008.
* Prijedlog odluke o izboru predsjednika, potpredsjednika i 鑜anova Odbora za pomorstvo, promet i veze Hrvatskoga sabora [e-dokument] / [Odbor za izbor, imenovanja i upravne poslove, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2008.
* Prijedlog odluke o izboru predsjednika, potpredsjednika i 鑜anova Odbora za pravosu餰 Hrvatskoga sabora [e-dokument] / [Odbor za izbor, imenovanja i upravne poslove, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2008.
* Prijedlog odluke o izboru predsjednika, potpredsjednika i 鑜anova Odbora za predstavke i pritu綽e Hrvatskoga sabora [e-dokument] / [Odbor za izbor, imenovanja i upravne poslove, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2008.
* Prijedlog odluke o izboru predsjednika, potpredsjednika i 鑜anova Odbora za rad, socijalnu politiku i zdravstvo Hrvatskoga sabora [e-dokument] / [Odbor za izbor, imenovanja i upravne poslove, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2008.
* Prijedlog odluke o izboru predsjednika, potpredsjednika i 鑜anova Odbora za ratne veterane Hrvatskoga sabora [e-dokument] / [Odbor za izbor, imenovanja i upravne poslove, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2008.
* Prijedlog odluke o izboru predsjednika, potpredsjednika i 鑜anova Odbora za turizam Hrvatskoga sabora [e-dokument] / [Odbor za izbor, imenovanja i upravne poslove, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2008.
* Prijedlog odluke o izboru predsjednika, potpredsjednika i 鑜anova Odbora za useljeni箃vo Hrvatskoga sabora [e-dokument] / [Odbor za izbor, imenovanja i upravne poslove, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2008.
* Prijedlog odluke o izboru predsjednika, potpredsjednika i 鑜anova Odbora za Ustav, Poslovnik i politi鑛i sustav Hrvatskoga sabora [e-dokument] / [Odbor za izbor, imenovanja i upravne poslove, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2008.
* Prijedlog odluke o izboru tri 鑜ana Oto鑞og vije鎍 [e-dokument] / [Odbor za izbor, imenovanja i upravne poslove, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2008.
* Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika Hrvatskog sabora / [Zastupnik Gordan Maras, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2008.
* Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika Hrvatskog sabora [tisak + e-dokument] / [Odbor za Ustav, Poslovnik i politi鑛i sustav, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2008.
* Prijedlog odluke o izmjeni odluke o pro筰renju jurisdikcije Republike Hrvatske na Jadranskom moru [e-dokument] / [Klub zastupnika HDZ-a, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2008.
* Prijedlog odluke o progla筫nju 2008. godine "Godinom Hrvatskog Crvenog kri綼" u Republici Hrvatskoj / [Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2008.
* Prijedlog odluke o razrje筫nju 鑜ana i izboru predsjednika Odbora za europske integracije Hrvatskoga sabora [e-dokument] / [Odbor za izbor, imenovanja i upravne poslove, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2008.
* Prijedlog odluke o razrje筫nju 鑜ana Odbora za etiku u znanosti i visokom obrazovanju / [Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2008.
* Prijedlog odluke o razrje筫nju i izboru 鑜ana Odbora za Ustav, Poslovnik i politi鑛i sustav Hrvatskoga sabora [e-dokument] / [Odbor za izbor, imenovanja i upravne poslove, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2008.
* Prijedlog odluke o razrje筫nju i izboru 鑜ana Odbora za zakonodavstvo Hrvatskoga sabora [e-dokument] / [Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2008.
* Prijedlog odluke o razrje筫nju i izboru potpredsjednika Odbora za lokalnu i podru鑞u (regionalnu) samoupravu Hrvatskoga sabora [e-dokument] / [Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2008.
* Prijedlog odluke o razrje筫nju i izboru predsjednika Odbora za zakonodavstvo Hrvatskoga sabora [e-dokument] / [Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2008.
* Prijedlog odluke o razrje筫nju predsjednika, potpredsjednice i 鑜anova Odbora za prostorno ure餰nje i za箃itu okoli筧 Hrvatskoga sabora [e-dokument] / [Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2008.
* Prijedlog odluke o razrje筫nju predsjednika, potpredsjednika i 鑜anova Odbora za useljeni箃vo Hrvatskoga sabora [e-dokument] / [Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2008.
* Prijedlog odluke o razrje筫nju predstojnika Ureda predsjednika Hrvatskoga sabora [e-dokument] / [Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2008.
* Prijedlog odluke o sudjelovanju Oru綼nih snaga Republike Hrvatske u mirovnoj misiji Ujedinjenih naroda na Golanskoj visoravni (UNDOF) / [Ministarstvo obrane, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2008.
* Prijedlog zakona o besplatnoj pravnoj pomo鎖 [tisak + e-dokument] / [Ministarstvo pravosu餫, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2008.
* Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o doprinosima za obvezna osiguranja [tisak + e-dokument] / [Klub zastupnika SDP-a, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2008.
* Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak [e-dokument] / [Klub zastupnika SDP-a, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2008.
* Prijedlog zakona o potvr餴vanju Ugovora o jamstvu izme饀 Republike Hrvatske i Europske banke za obnovu i razvoj za "Projekt integracije trgovine i transporta - Terminal za rasuti teret u Luci Plo鑕" [tisak + e-dokument] / [Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2008.
* Prijedlog zakona o trgovini [tisak + e-dokument] / [Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetni箃va, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2008.
* Statut Agencije za elektroni鑛e medije [tisak + e-dokument] / [Agencija za elektroni鑛e medije, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2008.
SKUPNA RAZINA:Sjednice Hrvatskog sabora 6. saziv 2008. - 2011. : prilozi za raspravu [tisak + e-dokument]. - Zagreb : Hrvatski Sabor, 2008- .

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655