Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
[05/26] Dvadeset 筫sta sjednica petog saziva Hrvatskoga sabora [2007-06-13/2007-07-13] : prilozi za raspravu - Zagreb : Hrvatski sabor, 2007.
Tip dokumentacije:RADNI DOKUMENTI - sjednice Hrvatskog sabora
Materijalni opis:73 priloga ; 30 cm
Jezik:Hrvatski
Napomena:TISAK: 43 priloga
e-dokument: 60 priloga
Prilozi za raspravu na sjednici odr綼noj 13., 14., 15., 19., 20., 21., 27., 28. i 29. lipnja i 4, 5., 6., 11., 12. i 13. srpnja 2007.
(signatura: H10.0=0Sabor.sjd.arh-M:017462)
(inv. br.: 0016252)
Obuhva鎍:* Zapisnik dvadeset 筫ste sjednice Hrvatskoga sabora : odr綼ne 13., 14., 15., 19., 20., 21., 27., 28. i 29. lipnja i 4, 5., 6., 11., 12. i 13. srpnja 2007. godine [tisak + e-dokument] / Hrvatski sabor. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2007.
* Godi筺ja financijska izvje规a Hrvatske banke za obnovu i razvitak (HBOR) za 2006. godinu / [Hrvatska banka za obnovu i razvitak (HBOR)]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2007.
* Godi筺je izvje规e Nacionalne zaklade za znanost, visoko 筴olstvo i tehnologijski razvoj Republike Hrvatske za 2006. godinu / [Nacionalna zaklada za znanost, visoko 筴olstvo i tehnologijski razvoj Republike Hrvatske]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2007.
* Godi筺je izvje规e o radu dr綼vnih odvjetni箃ava u 2006. godini / [Dr綼vno odvjetni箃vo, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2007.
* Godi筺je izvje规e o radu Upravnog vije鎍 Hine od 1. svibnja 2006. do 30. travnja 2007. godine / [Upravno vije鎒 Hine]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2007.
* Godi筺je izvje规e za 2006. godinu Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga / [Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2007.
* Izvje规e o poslovanju Hrvatske agencije za malo gospodarstvo za 2006. godinu / [ZastupnikTomislav Kova鑕vi, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2007.
* Izvje规e o radu Hrvatske energetske regulatorne agencije za 2006. godinu i Ostvarenje prora鑥na Hrvatske energetske regulatorne agencije za 2006. godinu / [Hrvatska energetska regulatorna agencija]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2007.
* Izvje规e o radu Vije鎍 za po箃anske usluge za 2006. godinu / [Vije鎒 za po箃anske usluge]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2007.
* Kona鑞i prijedlog nacionalnog programa mjera za uvo餰nje obveznoga srednjo筴olskoga obrazovanja zakona o studentskom zboru i drugim studentskim organizacijama / [Ministarstvo znanosti, obrazovanja i 筽orta, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2007.
* Kona鑞i prijedlog zakona o Agenciji za regulaciju tr緄箃a 緀ljezni鑛ih usluga / [Ministarstvo mora, turizma, prometa i razvitka, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2007.
* Kona鑞i prijedlog zakona o audiovizualnim djelatnostima [e-dokument] / [Ministarstvo kulture, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2007.
* Kona鑞i prijedlog zakona o azilu [tisak + e-dokument] / [Ministarstvo unutarnjih poslova, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2007.
* Kona鑞i prijedlog zakona o dodatku na mirovine ostvarene prema Zakonu o mirovinskom osiguranju [e-dokument] / [Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2007.
* Kona鑞i prijedlog zakona o financijskom osiguranju [tisak + e-dokument] / [Ministarstvo financija, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2007.
* Kona鑞i prijedlog zakona o Hrvatskoj komori in緀njera tehnologije prometa i transporta [tisak + e-dokument] / [Ministarstvo mora, turizma, prometa i razvitka, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2007.
* Kona鑞i prijedlog zakona o informacijskoj sigurnosti [e-dokument] / [Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2007.
* Kona鑞i prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Pomorskog zakonika [tisak + e-dokument] / [Ministarstvo mora, turizma, prometa i razvitka, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2007.
* Kona鑞i prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima / [Ministarstvo znanosti, obrazovanja i 筽orta, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2007.
* Kona鑞i prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o boravi筺oj pristojbi [tisak + e-dokument] / [Ministarstvo mora, turizma, prometa i razvitka, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2007.
* Kona鑞i prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o dru箃veno poticanoj stanogradnji [e-dokument] / [Ministarstvo za箃ite okoli筧, prostornog ure餰nja i graditeljstva, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2007.
* Kona鑞i prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ekolo筴oj proizvodnji poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda [e-dokument] / [Ministarstvo poljoprivrede, 箄marstva i vodnog gospodarstva, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2007.
* Kona鑞i prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o elektroni鑛im medijima [e-dokument] / [Ministarstvo kulture, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2007.
* Kona鑞i prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o energiji [tisak + e-dokument] / [Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2007.
* Kona鑞i prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o industrijskom dizajnu [e-dokument] / [Dr綼vni zavod za intelektualno vlasni箃vo, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2007.
* Kona鑞i prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvr筧vanju dr綼vnog prora鑥na Republike Hrvatske za 2007. godinu / [Ministarstvo financija, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2007.
* Kona鑞i prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvr筧vanju kazne zatvora [e-dokument] / [Ministarstvo pravosu餫, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2007.
* Kona鑞i prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o mirovinskom osiguranju [e-dokument] / [Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2007.
* Kona鑞i prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obrani [e-dokument] / [Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2007.
* Kona鑞i prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obrtu [e-dokument] / [Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetni箃va, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2007.
* Kona鑞i prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima [e-dokument] / [Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2007.
* Kona鑞i prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o oznakama zemljopisnog podrijetla i oznakama izvornosti proizvoda i usluga / [Ministarstvo znanosti, obrazovanja i 筽orta, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2007.
* Kona鑞i prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o patentu [e-dokument] / [Ministarstvo znanosti, obrazovanja i 筽orta, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2007.
* Kona鑞i prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o regulaciji energetskih djelatnosti [tisak + e-dokument] / [Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2007.
* Kona鑞i prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o slu綽i u oru綼nim snagama Republike Hrvatske [e-dokument] / [Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2007.
* Kona鑞i prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj skrbi [tisak + e-dokument] / [Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2007.
* Kona鑞i prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sustavu dr綼vne uprave [e-dokument] / [Sredi筺ji dr綼vni ured za upravu, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2007.
* Kona鑞i prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o tehni鑛im zahtjevima za proizvode i ocjeni suglasnosti / [Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2007.
* Kona鑞i prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o tr緄箃u elektri鑞e energije [tisak + e-dokument] / [Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetni箃va, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2007.
* Kona鑞i prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta [tisak + e-dokument] / [Ministarstvo pravosu餫, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2007.
* Kona鑞i prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o za箃iti i spa筧vanju [e-dokument] / [Ministarstvo unutarnjih poslova, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2007.
* Kona鑞i prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o za箃iti topografija poluvodi鑛ih proizvoda [e-dokument] / [Ministarstvo znanosti, obrazovanja i 筽orta, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2007.
* Kona鑞i prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenoj za箃iti / [Klub zastupnika PGS, SBHS-a i MDS-a, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2007.
* Kona鑞i prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o 緀ljeznici / [Ministarstvo mora, turizma, prometa i razvitka, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2007.
* Kona鑞i prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o 緄gu [e-dokument] / [Dr綼vni zavod za intelektualno vlasni箃vo, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2007.
* Kona鑞i prijedlog zakona o izmjeni Zakona o porezu na dodanu vrijednost / [Ministarstvo financija, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2007.
* Kona鑞i prijedlog zakona o kvaliteti zdravstvene za箃ite [e-dokument] / [Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2007.
* Kona鑞i prijedlog zakona o lijekovima [e-dokument] / [Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2007.
* Kona鑞i prijedlog zakona o muzejima Ivana Me箃rovi鎍 [e-dokument] / [Ministarstvo kulture, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2007.
* Kona鑞i prijedlog zakona o obe箃e鎒nju radnika profesionalno izlo緀nih azbestu / [Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2007.
* Kona鑞i prijedlog zakona o obveznom zdravstvenom nadzoru radnika profesionalno izlo緀nih azbestu / [Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2007.
* Kona鑞i prijedlog zakona o potvr餴vanju instrumenta kojim se mijenja i dopunjuje Konvencija o uspostavljanju Europskog ureda za radiokomunikacije (ERO) [e-dokument] / [Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2007.
* Kona鑞i prijedlog zakona o potvr餴vanju Konvencije o priznavanju europskih patenata (Europska patentna konvencija) i akta kojim se mijenja Konvencija o priznavanju europskih patenata (Europska patentna konvencija) [e-dokument] / [Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2007.
* Kona鑞i prijedlog zakona o potvr餴vanju Konvencije Vije鎍 Europe o suzbijanju trgovanja ljudima [e-dokument] / [Ministarstvo obitelji, branitelja i me饀generacijske solidarnosti, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2007.
* Kona鑞i prijedlog zakona o potvr餴vanju Me饀narodne konvencije protiv dopinga u 筽ortu [tisak + e-dokument] / [Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2007.
* Kona鑞i prijedlog zakona o potvr餴vanju Memoranduma o razumijevanju izme饀 Republike Hrvatske i Europske zajednice o sudjelovanju Republike Hrvatske u programu kultura (od 2007. do 2013.) [tisak + e-dokument] / [Ministarstvo kulture, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2007.
* Kona鑞i prijedlog zakona o potvr餴vanju Sporazuma izme饀 Europske zajednice za atomsku energiju (EURATOM) i dr綼va ne鑜anica Europske unije o sudjelovanju potonjih u sustavu zajednice za ranu razmjenu informacija u slu鑑ju radiolo筴e opasnosti (ECURIE) / [Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2007.
* Kona鑞i prijedlog zakona o potvr餴vanju Sporazuma izme饀 Vlade Republike Hrvatske i Vlade Ruske Federacije o reguliranju obveza biv筫g SSSR-a po obra鑥nima vezanim uz robnu razmjenu izme饀 biv筫g SSSR-a i biv筫 SFRJ [e-dokument] / [Ministarstvo financija, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2007.
* Kona鑞i prijedlog zakona o potvr餴vanju Sporazuma o primjeni 鑜anka 65. Konvencije o priznavanju europskih patenata [e-dokument] / [Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2007.
* Kona鑞i prijedlog zakona o potvr餴vanju Ugovora izme饀 Vlade Republike Hrvatske i Vlade Savezne Republike Njema鑛e o financijskoj suradnji (2004. godina) [tisak + e-dokument] / [Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2007.
* Kona鑞i prijedlog zakona o potvr餴vanju Ugovora o zajmu izme饀 Republike Hrvatske i Me饀narodne banke za obnovu i razvoj za projekt modernizacije porezne uprave / [Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2007.
* Kona鑞i prijedlog zakona o potvr餴vanju Ugovora o zajmu izme饀 Republike Hrvatske i Me饀narodne banke za obnovu i razvoj za projekt unutarnje vode / [Ministarstvo poljoprivrede, 箄marstva i vodnog gospodarstva, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2007.
* Kona鑞i prijedlog zakona o prijevozu opasnih tvari [tisak + e-dokument] / [Ministarstvo mora, turizma, prometa i razvitka, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2007.
* Kona鑞i prijedlog zakona o prostornom ure餰nju i gradnji [e-dokument] / [Ministarstvo za箃ite okoli筧, prostornog ure餰nja i graditeljstva, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2007.
* Kona鑞i prijedlog zakona o studentskom zboru i drugim studentskim organizacijama [e-dokument] / [Ministarstvo znanosti, obrazovanja i 筽orta, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2007.
* Kona鑞i prijedlog zakona o tajnosti podataka [e-dokument] / [Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2007.
* Kona鑞i prijedlog zakona o udomiteljstvu [tisak + e-dokument] / [Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2007.
* Kona鑞i prijedlog zakona o uvjetima za stjecanje prava na starosnu mirovinu radnika profesionalno izlo緀nih azbestu / [Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2007.
* Kona鑞i prijedlog zakona o za箃iti potro筧鑑 [tisak + e-dokument] / [Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2007.
* Kona鑞i prijedlog zakona o za箃iti pu鑑nstva od zaraznih bolesti [e-dokument] / [Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2007.
* Kona鑞i prijedlog zakona o 緄鑑rama za prijevoz osoba [tisak + e-dokument] / [Ministarstvo mora, turizma, prometa i razvitka, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2007.
* Poslovno izvje规e o radu Fonda hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i 鑜anova njihovih obitelji za 2006. godinu / [Ministarstvo obitelji, branitelja i me饀generacijske solidarnosti, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2007.
* Prijedlog godi筺jeg obra鑥na dr綼vnog prora鑥na Republike Hrvatske za 2006. godinu / [Ministarstvo financija, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2007.
* Prijedlog izmjena i dopuna financijskog plana Hrvatskih voda za 2007. godinu / [Ministarstvo financija, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2007.
* Prijedlog nacionalnog programa mjera za uvo餰nje obveznoga srednjo筴olskoga obrazovanja / [Ministarstvo znanosti, obrazovanja i 筽orta, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2007.
* Prijedlog nacionalnog programa za箃ite potro筧鑑 za razdoblje 2007. - 2008. / [Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2007.
* Prijedlog odluke o sudjelovanju pripadnika Oru綼nih snaga Republike Hrvatske u mirovnim misijama Ujedinjenih naroda / [Ministarstvo obrane, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2007.
* Prijedlog zakona o dopunama Obiteljskog zakona [e-dokument] / [Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2007.
* Prijedlog zakona o dopunama Zakona o vinu [tisak + e-dokument] / [Klub zastupnika PGS, SBHS-a i MDS-a, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2007.
* Prijedlog zakona o dopuni Zakona o Hrvatskoj radioteleviziji [e-dokument] / [Klub zastupnika PGS, SBHS-a i MDS-a, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2007.
* Prijedlog zakona o dopuni Zakona o potvr餴vanju Europske povelje o lokalnoj samoupravi [e-dokument] / [Klub zastupnika HSS-a, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2007.
* Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Obiteljskog zakona [tisak + e-dokument] / [Ministarstvo obitelji, branitelja i me饀generacijske solidarnosti, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2007.
* Prijedlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o podru鑚ima 緐panija, gradova i op鎖na u Republici Hrvatskoj / [Klub zastupnika HSS-a, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2007.
* Prijedlog zakona o izmjeni i dopuni Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju [e-dokument] / [Klub zastupnika SDP-a, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2007.
* Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o poljoprivredi [e-dokument] / [Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2007.
* Prijedlog zakona o javnoj nabavi / [Ministarstvo financija, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2007.
* Prijedlog zakona o ostvarivanju prava na pravnu pomo [e-dokument] / [Ministarstvo pravosu餫, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2007.
* Prijedlog zakona o posredovanju u prometu nekretnina [e-dokument] / [Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetni箃va, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2007.
* Prijedlog zakona o potvr餴vanju Konvencije o promicanju kolektivnog pregovaranja (br. 154) [e-dokument] / [Klub zastupnika HNS-a, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2007.
* Prijedlog zakona o preuzimanju dioni鑛ih dru箃ava / [Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2007.
* Prijedlog zakona o ra鑥novodstvu [e-dokument] / [Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2007.
* Prijedlog zakona o socijalnoj mirovini [e-dokument] / [Klub zastupnika SDP-a, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2007.
* Prijedlog zakona o strancima [e-dokument] / [Ministarstvo unutarnjih poslova, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2007.
SKUPNA RAZINA:Sjednice Hrvatskog sabora. 5. saziv 2003. - 2007. : prilozi za raspravu [tisak + e-dokument]. - Zagreb : Hrvatski Sabor, 2003-.

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655