Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
[05/21] Dvadeset prva sjednica petog saziva Hrvatskoga sabora [2006-06-27 / 2006-07-13] : prilozi za raspravu [tisak + e-dokument] - Zagreb : Hrvatski sabor, 2006.
Tip dokumentacije:RADNI DOKUMENTI - sjednice Hrvatskog sabora
Materijalni opis:39 priloga ; 30 cm
Jezik:Hrvatski
Napomena:TISAK: 39 priloga
e-dokument: 39 priloga
Prilozi za raspravu na sjednici održanoj 27., 28., 29. i 30. lipnja i 4., 5., 6., 7., 11., 12. i 13. srpnja 2006. godine.
(signatura: H10.0=0Sabor.sjd.arh-M:015044)
(inv. br.: 0015018)
Obuhvaća:* Zapisnik dvadeset prve sjednice Hrvatskoga sabora : održane 27., 28., 29. i 30. lipnja i 4., 5., 6., 7., 11., 12. i 13. srpnja 2006. godine [tisak + e-dokument] / Hrvatski sabor. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2006.
* Godišnje izvješće o radu za 2005. godinu [tisak + e-dokument] / [Agencija za zaštitu osobnih podataka]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2006.
* Izvješće o radu Odbora za predstavke i pritužbe za 2005. godinu [tisak + e-dokument] / [Odbor za predstavke i pritužbe, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2006.
* Konačni prijedlog zakona o Agenciji za odgoj i obrazovanje [tisak + e-dokument] / [Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2006.
* Konačni prijedlog zakona o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju [tisak + e-dokument] / [Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2006.
* Konačni prijedlog zakona o fondu za stipendiranje hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i djece hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata [tisak + e-dokument] / [Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2006.
* Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Stečajnog zakona [tisak + e-dokument] / [Ministarstvo pravosuđa, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2006.
* Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2006. godinu [tisak + e-dokument] / [Ministarstvo financija, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2006.
* Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti [tisak + e-dokument] / [Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2006.
* Konačni prijedlog zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju [tisak + e-dokument] / [Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2006.
* Konačni prijedlog zakona o zdravstvenom osiguranju zaštite na radu [tisak + e-dokument] / [Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2006.
* Prijedlog dugoročnog plana razvoja Oružanih snaga Republike Hrvatske 2006. - 2015. : prijedlog [tisak + e-dokument] / [Ministarstvo obrane, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2006.
* Prijedlog odluke o Nacionalnom vijeću za praćenje provedbe Nacionalnog programa suzbijanja korupcije [tisak + e-dokument] / [Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2006.
* Prijedlog zakona o dopunama Općeg poreznog zakona [tisak + e-dokument] / [Klub zastupnika HNS-a, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2006.
* Prijedlog zakona o dopunama Zakona o javnim cestama [tisak + e-dokument] / [Klub zastupnika HSP-a, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2006.
* Prijedlog zakona o dopunama Zakona o obvezama i pravima državnih dužnosnika [tisak + e-dokument] / [Središnji državni ured za upravu, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2006.
* Prijedlog zakona o dopunama Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama [tisak + e-dokument] / [Klub HSP-a, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2006.
* Prijedlog zakona o dopunama Zakona o Vladi Republike Hrvatske [tisak + e-dokument] / [Klub SDP-a, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2006.
* Prijedlog zakona o dopuni Zakona o komunalnom gospodarstvu, s Konačnim prijedlogom zakona [tisak + e-dokument] / [Zastupnik Nikola Ivaniš, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2006.
* Prijedlog zakona o dopuni Zakona o poreznoj upravi [tisak + e-dokument] / [Klub zastupnika HNS-a, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2006.
* Prijedlog zakona o elementarnim nepogodama [tisak + e-dokument] / [Ministarstvo financija, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2006.
* Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Obiteljskog zakona [tisak + e-dokument] / [Klub zastupnika HNS-a, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2006.
* Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnoj potpori u poljoprivredi, ribarstvu i šumarstvu [tisak + e-dokument] / [Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2006.
* Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Državnom odvjetništvu [tisak + e-dokument] / [Ministarstvo pravosuđa, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2006.
* Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci [tisak + e-dokument] / [Ministarstvo financija, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2006.
* Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnom bilježništvu [tisak + e-dokument] / [Ministarstvo pravosuđa, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2006.
* Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o mirovinskom osiguranju [tisak + e-dokument] / [Klub zastupnika HSS-a, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2006.
* Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obrani [tisak + e-dokument] / [Klub zastupnika HNS-a, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2006.
* Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu [tisak + e-dokument] / [Zastupnica Đurđa Adlešić, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2006.
* Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu [tisak + e-dokument] / [Klub zastupnika HSP-a, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2006.
* Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o službi u oružanim snagama Republike Hrvatske [tisak + e-dokument] / [Klub zastupnika HNS-a, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2006.
* Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sudovima [tisak + e-dokument] / [Ministarstvo pravosuđa, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2006.
* Prijedlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o sudovima, s Konačnim prijedlogom zakona [tisak + e-dokument] / [Klub SDP-a, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2006.
* Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o suzbijanju zlouporabe opojnih droga [tisak + e-dokument] / [Klub HSP-a, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2006.
* Prijedlog zakona o Obalnoj straži Republike Hrvatske [tisak + e-dokument] / [Klub SDP-a, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2006.
* Prijedlog zakona o oružju [tisak + e-dokument] / [Ministarstvo unutarnjih poslova, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2006.
* Prijedlog zakona o potvrđivanju Protokola o zabrani uporabe u ratu zagušljivih, otrovnih ili sličnih plinova i bakterioloških metoda ratovanja [tisak + e-dokument] / [Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2006.
* Prijedlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o financiranju za nacionalni Phare program za 2005. godinu između Vlade Republike Hrvatske i Europske komisije [tisak + e-dokument] / [Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2006.
* Prijedlog zakona o potvrđivanju Ugovora o jamstvu između Republike Hrvatske i Europske investicijske banke za projekt "Dovršenje autoceste Rijeka - Zagreb" [tisak + e-dokument] / [Ministarstvo mora, turizma, prometa i razvitka, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2006.
* Prijedlog zakona o predmetima opće uporabe [tisak + e-dokument] / [Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2006.
SKUPNA RAZINA:Sjednice Hrvatskog sabora. 5. saziv 2003. - 2007. : prilozi za raspravu [tisak + e-dokument]. - Zagreb : Hrvatski Sabor, 2003-.

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655