Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
[05/11] Jedanaesta sjednica petog saziva Hrvatskog sabora [2004-11-03 / 2004-12-15] : prilozi za raspravu [tisak + e-dokument] - Zagreb : Hrvatski sabor, 2004.
Tip dokumentacije:RADNI DOKUMENTI - sjednice Hrvatskog sabora
Materijalni opis:49 priloga ; 30 cm
Jezik:Hrvatski
Napomena:TISAK: 49 priloga
e-dokument: 12 priloga
Prilozi za raspravu na sjednici održanoj 3., 4., 5., 10., 11., 12., 17., 18., 19., 24., 25., 26. i 30. studenoga i 1., 2., 3., 8., 9., 10., 13., 14. i 15. prosinca 2004. godine.
(signatura: H10.0=0Sabor.sjd.arh-M:010754)
(inv. br.: 0013481)
Obuhvaća:* Zapisnik jedanaeste sjednice Hrvatskoga sabora : održane 3.,4.,5.,10.,11.,12.,17.,18.,19.,24.,25.,26. i 30. studenoga i 1.,2.,3.,7. i 8. prosinca 2004. [tisak + e-dokument] / Hrvatski sabor. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2004.
* Izvješće o provedbi Nacionalne strategije suzbijanja zlouporabe opojnih droga u Republici Hrvatskoj za 2002. i 2003. godinu / [Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti, izrada nacrta ; Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi, izrada nacrta ; Ured za suzbijanje zlouporabe opojnih droga, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2004.
* Konačni prijedlog Pomorskog zakonika / [Ministarstvo mora, turizma, prometa i razvitka, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2004.
* Konačni prijedlog zakona o dopuni Zakona o političkim strankama [tisak + e-dokument] / [Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2004.
* Konačni prijedlog zakona o eksplozivnim tvarima [tisak + e-dokument] / [Ministarstvo unutarnjih poslova, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2004.
* Konačni prijedlog Zakona o financijskoj policiji [tisak + e-dokument] / [Ministarstvo financija, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2004.
* Konačni prijedlog zakona o Hrvatskom memorijalno dokumentacijskom arhivu Domovinskog rata [e-dokument] / [Ministarstvo kulture, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2004.
* Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o doprinosima za obvezna osiguranja [tisak + e-dokument] / [Ministarstvo financija, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2004.
* Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnoj reviziji [tisak + e-dokument] / [Ministarstvo financija, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2004.
* Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o energiji [tisak + e-dokument] / [Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2004.
* Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o komunalnom gospodarstvu [tisak + e-dokument] / [Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2004.
* Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lijekovima i medicinskim proizvodima [tisak + e-dokument] / [Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2004.
* Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o mirovinskom osiguranju [tisak + e-dokument] / [Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2004.
* Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima [tisak + e-dokument] / [Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2004.
* Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poreznoj upravi [tisak + e-dokument] / [Ministarstvo financija, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2004.
* Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o slatkovodnom ribarstvu [tisak + e-dokument] / [Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2004.
* Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o zakupu poslovnoga prostora [e-dokument] / [Ministarstvo pravosuđa, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2004.
* Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenom osiguranju [tisak + e-dokument] / [Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2004.
* Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zračnom prometu [tisak + e-dokument] / Ministarstvo mora, turizma, prometa i razvitka, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2004.
* Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o upravnim pristojbama u području prava intelektualnog vlasništva [tisak + e-dokument] / [Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa, izrada nacrta ; Državni zavod za intelektualno vlasništvo, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2004.
* Konačni prijedlog zakona o izmjenama Zakona o znanstsvenoj djelatnosti, visokom obrazovanju [e-dokument] / [Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2004.
* Konačni prijedlog zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2005. godinu [e-dokument] / [Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2004.
* Konačni prijedlog Zakona o javnim cestama [e-dokument] / [Ministarstvo mora, turizma, prometa i razvitka, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2004.
* Konačni prijedlog Zakona o klasifikaciji neobrađenog drva [tisak + e-dokument] / [Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2004.
* Konačni prijedlog Zakona o lovstvu [e-dokument] / [Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodnog gospodarstva, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2004.
* Konačni prijedlog zakona o međunarodnim restriktivnim mjerama [tisak + e-dokument] / [Ministarstvo vanjskih poslova, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2004.
* Konačni prijedlog Zakona o međunarodnoj pravnoj pomoći u kaznenim stvarima [tisak + e-dokument] / [Ministarstvo pravosuđa, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2004.
* Konačni prijedlog zakona o osiguranju depozita / [Ministarstvo financija, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2004.
* Konačni prijedlog Zakona o otpadu [tisak + e-dokument] / [Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2004.
* Konačni prijedlog zakona o porezu na dobit [tisak + e-dokument] / [Ministarstvo financija, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2004.
* Konačni prijedlog zakona o porezu na dohodak [e-dokument] / [Ministarstvo financija, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2004.
* Konačni prijedlog zakona o potvrđivanju Konvencije o obilježavanju plastičnih eksploziva u cilju otkrivanja [tisak + e-dokument] / [Ministarstvo obrane, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2004.
* Konačni prijedlog zakona o potvrđivanju Protokola protiv nezakonite proizvodnje i trgovanja vatrenim oružjem, njegovim dijelovima i komponentama te streljivom, kojim se dopunjuje Konvencija Ujedinjenih naroda protiv transnacionalnog organiziranog kriminaliteta [tisak + e-dokument] / [Ministarstvo pravosuđa, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2004.
* Konačni prijedlog zakona o potvrđivanju Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Čile o prevenciji i kontroli zlouporabe i nedopuštene trgovine opojnim drogama i psihotropnim tvarima [tisak + e-dokument] / [Ministarstvo unutarnjih poslova, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2004.
* Konačni prijedlog zakona o potvrđivanju ugovora o zajmu između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj za financiranje projekta zaštite od onečišćenja voda u priobalnom području [e-dokument] / [Ministarstvo financija, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2004.
* Konačni prijedlog zakona o prijevozu u cestovnom prometu [tisak + e-dokument] / [Ministarstvo mora, turizma, prometa i razvitka, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2004.
* Konačni prijedlog zakona o prikupljanju podataka po osiguranicima o doprinosima za obvezna mirovinska osiguranja [tisak + e-dokument] / [Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2004.
* Konačni prijedlog zakona o tržištu električne energije [tisak + e-dokument] / [Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2004.
* Konačni prijedlog zakona o uzimanju i presađivanju dijelova ljudskog tijela u svrhu liječenja [tisak + e-dokument] / [Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2004.
* Konačni prijedlog zakona o vatrogastvu [e-dokument] / [Ministarstvo unutarnjih poslova, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2004.
* Konačni prijedlog zakona o zastupanju u području prava industrijskog vlasništva [tisak + e-dokument] / [Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2004.
* Konačni prijedlog zakona o zaštiti i spašavanju [tisak + e-dokument] / [Ministarstvo unutarnjih poslova, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2004.
* Konačni prijedlog zakona o zaštiti prava pacijenata [e-dokument] / [Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj] . - Zagreb : Hrvatski sabor, 2004.
* Konačni prijedlog zakona o zaštiti zraka [tisak + e-dokument] / [Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2004.
* Obrazloženje državnog proračuna za 2005. godinu i projekcije za 2006/2007. godinu [e-dokument] / [Ministarstvo financija]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2004.
* Prijedlog izmjena i dopuna Financijskog plana Hrvatskih autocesta za 2004. godinu / [Ministarstvo financija, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2004.
* Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Istražnog povjerenstva za utvrđivanje činjenica u svezi s izdanim državnim jamstvima kreditorima privatnog društva Brodogradilište "Viktor Lenac" d.d. Rijeka / [Istražno povjerenstvo za utvrđivanje činjenica u svezi s izdanim državnim jamstvima kreditorima privatnog društva Brodogradilište "Viktor Lenac" d.d. Rijeka]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2004.
* Prijedlog odluke o osnivanju Istražnog povjerenstva za utvrđivanje činjenica u svezi s postupanjem s registraturnim i arhivskim gradivom (transkriptima) iz Ureda Predsjednika Republike. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2004.
* Prijedlog za pokretanje pitanja povjerenja članu Vlade Republike Hrvatske, ministru vanjskih poslova, prof. dr. sc. Miomiru Žužulu. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2004.
* Prijedlog zakona o dopuni Zakona o vatrogastvu, s Konačnim prijedlogom zakona / [Ministarstvo unutarnjih poslova, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2004.
* Prijedlog zakona o državnoj službi [e-dokument] / [Središnji državni ured za upravu, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2004.
* Prijedlog zakona o genetski modificiranim organizmima [tisak + e-dokument] / [Ministarstvo kulture, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2004.
* Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o šumama [e-dokument] / [Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2004.
* Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta [tisak + e-dokument] / [Ministarstvo pravosuđa, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2004.
* Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o putnim ispravama hrvatskih državljana [tisak + e-dokument] / [Ministarstvo unutarnjih poslova, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2004.
* Prijedlog zakona o obveznim odnosima [e-dokument] / [Ministarstvo pravosuđa, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2004.
* Prijedlog zakona o osiguranju depozita, s Konačnim prijedlogom zakona [tisak + e-dokument] / [Ministarstvo financija, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2004.
* Prijedlog zakona o porezu na dobit [tisak + e-dokument] / [Ministarstvo financija, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2004.
* Prijedlog zakona o porezu na dohodak [e-dokument] / [Ministarstvo financija, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2004.
* Prijedlog zakona o potvrđivanju Ugovora o jamstvu između Republike Hrvatske i Europske investicijske banke za Projekt završetka autoceste na Koridoru X u Republici Hrvatskoj, s Konačnim prijedlogom zakona / [Ministarstvo mora, turizma, prometa i razvitka, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2004.
* Prijedlog zakona o regulaciji energetskih djelatnosti, s Konačnim prijedlogom Zakona / [Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2004.
* Prijedlog zakona o zaštiti prirode [tisak + e-dokument] / [Ministarstvo kulture, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2004.
* Program razgradnje nuklearne elektrane Krško i odlaganja radioaktivnog otpada i istrošenog nuklearnog goriva / [Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2004.
* Programsko i financijsko izvješće Hrvatskog olimpijskog odbora za 2003. godinu / [Hrvatski olimpijski odbor]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2004.
* Statut Vijeća za poštanske usluge - novi tekst / [Vijeće za poštanske usluge]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2004.
SKUPNA RAZINA:Sjednice Hrvatskog sabora. 5. saziv 2003. - 2007. : prilozi za raspravu [tisak + e-dokument]. - Zagreb : Hrvatski Sabor, 2003-.

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655