Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
[05/04] Četvrta sjednica petog saziva Hrvatskog sabora [2004-02-25 / 2004-03-05] : prilozi za raspravu - Zagreb : Hrvatski sabor, 2004.
Tip dokumentacije:RADNI DOKUMENTI - sjednice Hrvatskog sabora
Materijalni opis:40 priloga ; 30 cm
Jezik:Hrvatski
Napomena:TISAK: 40 priloga
Prilozi za raspravu na sjednici održanoj 25., 26., 27. veljače i 3., 4. i 5. ožujka 2004. godine.
(signatura: H10.0=0Sabor.sjd.arh-M:009258)
(inv. br.: 0012818)
Obuhvaća:* Zapisnik četvrte sjednice Hrvatskoga sabora : održane 25., 26. i 27. veljače i 3. i 4. ožujka 2004. [tisak + e-dokument] / Hrvatski sabor. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2004.
* Dopuna predstavnika predlagatelja po Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak / [Predstavnici Klubova zastupnika HNS-PGS-a, predlagatelji]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2004.
* Ispravak teksta - Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obvezama i pravima državnih dužnosnika, s Konačnim prijedlogom zakona / [Klub zastupnika SDP-a, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2004.
* Konačni prijedlog Zakona o izvršavanju državnog proračuna Republike Hrvatske za 2004. godinu [tisak + e-dokument] / [Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2004.
* Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o mirovinskom osiguranju [tisak + e-dokument] / [Klub zastupnika HNS-PGS-a, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2004.
* Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o mirovinskom osiguranju [tisak + e-dokument] / [Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2004.
* Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obvezama i pravima državnih dužnosnika [tisak + e-dokument] / [Klub zastupnika SDP-a, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2004.
* Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak [tisak + e-dokument] / [Klub zastupnika HNS-PGS i Klub zastupnika LIBRE, predlagatelji]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2004.
* Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porodnom dopustu majki koje obavljaju samostalnu djelatnost i nezaposlenih majki [tisak + e-dokument] / [Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti, izrada nacrta ; Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2004.
* Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i državnih upravnih organizacija [tisak + e-dokument] / [Središnji državni ured za upravu, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2004.
* Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o radu [tisak + e-dokument] / [Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti, izrada nacrta ; Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2004.
* Konačni prijedlog zakona o izmjenama Zakona o oslobađanju od plaćanja dijela troškova zdravstvene zaštite [tisak + e-dokument] / [Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva, izrada nacrta ; Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2004.
* Konačni prijedlog zakona o izmjenama Zakona o željeznici [tisak + e-dokument] / [Ministarstvo mora, turizma, prometa i razvitka, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2004.
* Konačni prijedlog zakona o izvršavanju državnog proračuna Republike Hrvatske za 2004. godinu [tisak + e-dokument] / [Ministarstvo financija, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2004.
* Konačni prijedlog zakona o potvrđivanju Memoranduma o razumijevanju između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Sjedinjenih Američkih Država o zaštiti prava intelektualnog vlasništva [tisak + e-dokument] / [Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi, izrada nacrta, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2004.
* Konačni prijedlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Slovenije o jednostavnijem obavljanju granične kontrole u cestovnom i željezničkom prometu [tisak + e-dokument] / [Ministarstvo vanjskih poslova, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2004.
* Konačni prijedlog zakona o potvrđivanju Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Australije o socijalnom osiguranju [tisak + e-dokument] / [Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2004.
* Konačni prijedlog Zakona o potvrđivanju Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Slovačke Republike o suradnji i uzajamnoj pomoći u katastrofama [tisak + e-dokument] / [Ministarstvo unutarnjih poslova, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2004.
* Konačni prijedlog zakona o potvrđivanju Ugovora o pitanjima sukcesije [tisak + e-dokument] / [Ministarstvo vanjskih poslova, izrada nacrta ; Ured za provođenje projekta sukcesije, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2004.
* Mišljenje Vlade o polugodišnjem izvješću o tijeku ostvarenja zajma EIB-a iz Luxembourga zaključno s 31.12.2003., te o načinu trošenja kreditnih sredstava za koja su izdana jamstva Republike Hrvatske - "Program obnove državnih cesta" / [Ministarstvo mora, turizma, prometa i razvitka, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2004.
* Mišljenje Vlade Republike Hrvatske o prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama zakona o sprečavanju sukoba interesa u obnašanju javnih dužnosti koji je podnio Klub zastupnika HSP-a / [Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2004.
* Mišljenje Vlade Republike Hrvatske o prijedlogu zakona o prijenosu vlasti koji je podnio Klub zastupnika HSP-a / [Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2004.
* Obrazloženje makroekonomskih pokazatelja te ostvarenja prihoda i primitaka, te rashoda i izdataka i deficita za 2003. godinu [e-dokument]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2004.
* Prijedlog deklaracije o slobodnom izražavanju mišljenja, stavova i uvjerenja u Hrvatskom saboru [tisak + e-dokument] / [Klub zastupnika HSP-a, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2004.
* Prijedlog odluke o održavanju vojnih vježbi pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske i Oružanih snaga Sjedinjenih Američkih Država tijekom 2004. / [Ministarstvo obrane, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2004.
* Prijedlog odluke o razrješenju pomoćnika ravnatelja Agencije za nadzor mirovinskih fondova i osiguranja / [Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2004.
* Prijedlog zakona o dopuni Zakona o obvezama i pravima državnih dužnosnika, s Konačnim prijedlogom zakona / [Središnji državni ured za upravu, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2004.
* Prijedlog zakona o dopuni Zakona o patentu, s Konačnim prijedlogom zakona / [Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2004.
* Prijedlog zakona o Državnom fondu za uzdržavanje djece / [Zastupnica Đurđa Adlešić, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2004.
* Prijedlog zakona o Državnom fondu za uzdržavanje djece / [Klub zastupnika SDP-a, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2004.
* Prijedlog zakona o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i izboru općinskih načelnika, gradonačelnika, župana i gradonačelnika grada Zagreba / [Klub zastupnika HNS-PGS, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2004.
* Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave / [Klub zastupnika HNS-PGS i Klub zastupnika LIBRE, predlagatelji]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2004.
* Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obrani / [Zastupnici Vlado Jukić i Pero Kovačević, predlagatelji]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2004.
* Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodanu vrijednost / [Klub zastupnika SDP-a, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2004.
* Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sprječavanju sukoba interesa u obnašanju javnih dužnosti / [Klub zastupnika HSP-a, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2004.
* Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sprječavanju sukoba interesa u obnašanju javnih dužnosti / [Središnji državni ured za upravu, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2004.
* Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sprječavanju sukoba interesa u obnašanju javnih dužnosti, s Konačnim prijedlogom zakona / [Klubovi zastupnika HNS-PGS-a, LIBRE i IDS-a, predlagatelji]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2004.
* Prijedlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o suzbijanju zloupotrebe opojnih droga, s Konačnim prijedlogom zakona / [Klub zastupnika SDP-a, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2004.
* Prijedlog zakona o izmjeni i dopunama Zakona o lijekovima i medicinskim proizvodima, s Konačnim prijedlogom zakona / [Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2004.
* Prijedlog zakona o izmjeni i dopuni Zakona o porezu na dohodak, s Konačnim prijedlogom zakona / [Klub zastupnika SDP-a, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2004.
* Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o porezu na dohodak, s Konačnim prijedlogom zakona / [Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti, izrada nacrta ; Ministarstvo financija, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2004.
* Prijedlog zakona o postupku primopredaje vlasti [tisak + e-dokument] / [Središnji državni ured za upravu, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2004.
* Prijedlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o suradnji na vojnoj obuci između Republike Hrvatske i Republike Turske, s Konačnim prijedlogom zakona / [Ministarstvo obrane, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2004.
* Prijedlog zakona o prijenosu vlasti / [Klub zastupnika HSP-a, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2004.
* Prijedlog zakona o zaštiti i spašavanju, s Konačnim prijedlogom zakona [tisak + e-dokument] / [Klub zastupnika HSS-a, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2004.
* Sporazum o suradnji na vojnoj obuci između Republike Hrvatske i Republike Turske [e-dokument]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2004.
* Ugovor između Republike Hrvatske i Australije o socijalnom osiguranju [e-dokument]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2004.
* Ugovor o pitanjima sukcesije [e-dokument]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2004.
* [Konačni prijedlog zakona o izmjenama Zakona o zdravstvenom osiguranju] [tisak + e-dokument] / [Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti, izrada nacrta ; Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2004.
SKUPNA RAZINA:Sjednice Hrvatskog sabora. 5. saziv 2003. - 2007. : prilozi za raspravu [tisak + e-dokument]. - Zagreb : Hrvatski Sabor, 2003-.

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655