Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
Sjednice [07. / 08.] Vlade Republike Hrvatske : 2000. - 2003. izvje规a i programi - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2000-2003.
Tip dokumentacije:RADNI DOKUMENTI - sjednice Vlade Republike Hrvatske
Napomena:Neka izvje规a i programi iz 2000.-2003..
(signatura: H11.1=0Vlada-S:008967)
Obuhva鎍:* Godi筺je izvje规e o radu Upravne inspekcije Ministarstva pravosu餫, uprave i lokalne samouprave za 2000. godinu / [Ministarstvo pravosu餫, uprave i lokalne samouprave]. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2001.
* Izvje规e o radu Povjerenstva Vlade Republike Hrvatske za prevenciju poreme鎍ja u pona筧nju djece i mlade緄 i za箃itu djece s poreme鎍jima u pona筧nju za ... godinu / Povjerenstvo Vlade Republike Hrvatske za prevenciju poreme鎍ja u pona筧nju djece i mlade緄 i za箃itu djece s poreme鎍jima u pona筧nju. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 1998- .
* Izvje规e o radu prosvjetne inspekcije za 2000. godinu / [Ministarstvo prosvjete i 筽orta]. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2001.
* Analiza rada prosvjetne inspekcije u 1999. godini, s prijedlogom mjera za pobolj筧nje rada : izvr筫nje Zaklju鑛a Vlade Republike Hrvatske od 16. o緐jka 2000. godine / [Ministarstvo prosvjete i 筽orta]. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2001.
* Analiza turisti鑛e sezone 2001. godine / [Ministarstvo turizma]. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, Ured za odnose s javno规u, 2001.
* Fenomenologija poreme鎍ja u pona筧nju djece i mlade緄 u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 1999. do 2000. godine / Radna skupina za pra鎒nje poreme鎍ja u pona筧nju djece i mlade緄. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2001.
* Godi筺je izvje规e o radu Uprave za inspekcijske poslove za 2000. godinu : sa緀tak / Ministarstvo za箃ite okoli筧 i prostornog ure餰nja. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, Ured za odnose s javno规u, 2001.
* Izvje规e o radu Ureda Vlade Republike Hrvatske za zato鑕ne i nestale (u razdoblju od 1. sije鑞ja do 1. srpnja 2001. godine) : u Zagrebu, 20. srpnja 2001. / [Ured Vlade Republike Hrvatske za zato鑕ne i nestale]. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2001.
* Izvje规e o radu Vije鎍 za djecu Vlade RH za 2001. godinu / [Vije鎒 za djecu]. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2002.
* Izvje规e o radu Vije鎍 za djecu za razdoblje studeni 2000.- travanj 2001. godine / [Vije鎒 za djecu]. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2001.
* Izvje规e o radu Vlade Republike Hrvatske u prvoj godini mandata i glavne programske zada鎒 Vlade u 2001. godini / Vlada Republike Hrvatske. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2001.
* Izvje规e o stanju sigurnosti u hrvatskim 筴olama / [Ministarstvo prosvjete i 筽orta]. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2001.
* Program razvoja malog gospodarstva 2001.-2004. / Ministarstvo za obrt, malo i srednje poduzetni箃vo. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2001.
* Izvje规e o broju i stanju vozila vatrogasne namjene u Republici Hrvatskoj / Vlada Republike Hrvatske. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2002.
* Izvje规e o provedbi Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera za箃ite od po綼ra od interesa za Republiku Hrvatsku u 2001. godini / Vlada Republike Hrvatske. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2002.
* Izvje规e o radu Povjerenstva Vlade Republike Hrvatske za osobe s invaliditetom : za razdoblje od 1. sije鑞ja do 30. rujna 2001. godine / Povjerenstvo Vlade Republike Hrvatske za osobe s invaliditetom. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2002.
* Izvje规e o radu Ureda za dr綼vnu imovinu (2000.-2001.) / Ured za dr綼vnu imovinu. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, Ured za dr綼vnu imovinu, 2002.
* Razvojni prioriteti Republike Hrvatske : 2002-2004 / Vlada Republike Hrvatske. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, Ured za odnose s javno规u, 2003.
SKUPNA RAZINA:SJEDNICE VLADE REPUBLIKE HRVATSKE : 1996. - 2013. [e-dokument]. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 1996- .

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655