Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
[04/26] Dvadeset šesta sjednica četvrtog saziva Hrvatskoga sabora [2002-11-06 / 2002-12-13] : prilozi za raspravu - Zagreb : Hrvatski sabor, 2002.
Tip dokumentacije:RADNI DOKUMENTI
Materijalni opis:2835 str., različite paginacije ; 30 cm
Jezik:Hrvatski
Napomena:Prilozi za raspravu na sjednici održanoj 6., 7., 8., 13., 14., 20., 21., 22., 27., 28., 29. studenoga te 4., 5., 6., 11., 12. i 13. prosinca 2002. godine.
(signatura: H10.0=0Sabor.sjd.arh-M:006801)
(inv. br.: 0011517)
Obuhvaća:* Zapisnik dvadesetšeste sjednice Hrvatskoga sabora : održane 6., 7., 8., 13., 14., 20., 21., 22., 27., 28., 29. studenoga te 4., 5., 6., 11., 12. i 13. prosinca 2002. [ispis + e-dokument] / Hrvatski sabor. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2002.
* Konačni prijedlog zakona o doprinosima za obvezna osiguranja.
* Konačni prijedlog zakona o Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.
* Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o mirovinskom osiguranju.
* Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sigurnosti prometa na cestama.
* Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sudskim pristojbama.
* Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenom osiguranju.
* Konačni prijedlog zakona o izmjeni i dopunama Zakona o Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti.
* Konačni prijedlog zakona o izmjeni i dopuni Zakona o područjima županija, gradova i općina u RH.
* Konačni prijedlog zakona o nasljeđivanju.
* Konačni prijedlog zakona o zaštiti osobnih podataka / [Ministarstvo pravosuđa, uprave i lokalne samouprave, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2002.
* Konačni prijedlog zakona o Zavodu za školstvo u Republici Hrvatskoj.
* Prijedlog državnog proračuna Republike Hrvatske za 2003. godinu / Vlada Republike Hrvatske.
* Prijedlog državnog proračuna RH za 2003. godinu, po razdjelima i glavama.
* Prijedlog izmjena i dopuna Državnog proračuna RH za 2002. godinu (sa svim sastavnim djelovima).
* Prijedlog izmjena i dopuna plana prihoda i rashoda (Fonda za regionalni razvoj RH, Fonda za razvoj i zapošljavanje, HZMO-a, HZZO-a, Hrvatskih voda, HZZ-a) za 2002. godinu.
* Prijedlog odluke o dodjeli pomoći gradovima i općinama za djelomično ublažavanje posljedica štete od elementarnih nepogoda u drugom polugodištu 2002. godine.
* Prijedlog odluke o donošenju prostornog plana "Nacionalnog parka Kornati".
* Prijedlog odluke o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga RH u mirovnoj misiji u Afganistanu (ISAF).
* Prijedlog zakona o deviznom poslovanju / [Ministarstvo financija, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2002.
* Prijedlog zakona o dopuni Zakona o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj.
* Prijedlog zakona o državnim potporama, s Konačnim prijedlogom zakona / [Ministarstvo financija, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2003.
* Prijedlog zakona o Hrvatskoj radioteleviziji / [Ministarstvo kulture, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2002.
* Prijedlog zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor.
* Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Carinskog zakona.
* Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Kaznenog zakona.
* Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Općeg poreznog zakona.
* Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Pomorskog zakonika.
* Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima .
* Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o parničnom postupku.
* Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak.
* Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o reviziji pretvorbe i privatizacije, s Konačnim prijedlogom zakona.
* Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj skrbi.
* Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida.
* Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenoj ispravnosti i zdravstvenom nadzoru nad namirnicama i predmetima opće uporabe, s Konačnim prijedlogom zakona.
* Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.
* Prijedlog zakona o izmjeni i dopuni Zakona o područjima županija, gradova i općina.
* Prijedlog zakona o jednokratnom porezu na imovinu.
* Prijedlog zakona o osnivanju Agencije za područja posebne državne skrbi.
* Prijedlog zakona o potvrđivanju Dodatnog protokola kojim se usklađuju trgovinski aspekti Privremenog sporazuma između RH, s jedne strane i EZ-a, s druge strane, sukladno ishodu pregovora između stranaka o uzajamnim preferencijalnim koncesijama za određena vina, uzajamnom priznavanju, zaštiti i kontroli imena vina i uzajamnom priznavanju , zaštiti i kontroli oznaka alkoholnih pića i aromatiziranih pića, s Konačnim prijedlogom zakona.
* Prijedlog zakona o potvrđivanju Dodatnog protokola kojim se usklađuju trgovinski aspekti SSP-a između RH, s jedne strane i EZ-a i njihovih zemalja članica, s druge strane, sukladno ishodu pregovora između stranaka o uzajamnim preferencijalnim koncesijama za određena vina, uzajamnom priznavanju, zaštiti i kontroli imena vina i uzajamnom priznavanju, zaštiti i kontroli oznaka alkoholnih pića i aromatiziranih pića, s Konačnim prijedlogom zakona.
* Prijedlog zakona o potvrđivanju Europske socijalne povelje (ESP), Dodatnog protokola ESP, Protokola o izmjenama ESP i Dodatnog protokola ESP kojim se uspostavlja sustav kolektivnih žalbi, s Konačnim prijedlogom zakona.
* Prijedlog zakona o potvrđivanju Konvencije o međunarodnim izložbama potpisane u Parizu, 22. XI 1928., te izmjenjene i nadopunjene protokolima od 10. V 1948., 16. XI 1966., 30. XI 1972., te nadopunama od 24. VI 1982. i 31. V 1988., s Konačnim prijedlogom zakona .
* Prijedlog zakona o potvrđivanju Konvencije UN-a protiv transnacionalnog organiziranog kriminaliteta, Protokola za sprječavanje, suzbijanje i kažnjavanje krijumčarenja ljudi, posebice žena i djece, te Protokola protiv krijumčarenja migranata kopnom, morem i zrakom, kojim se dopunjuje Konvencija UN-a protiv transnacionalnog organiziranog kriminaliteta, S Konačnim prijedlogom zakona.
* Prijedlog zakona o potvrđivanju Protokola br. 13 uz Konvenciju za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, o ukidanju smrtne kazne u svim okolnostima, s Konačnim prijedlogom zakona.
* Prijedlog zakona o potvrđivanju razmjene pisma između RH i EZ u svezi uvjerenja (certifikata) iz točke 6. Sporazuma o uzajamnim preferencijalnim trgovačkim koncesijama za određena vina, s Konačnim prijedlogom zakona.
* Prijedlog zakona o potvrđivanju Ugovora između RH i Države Kuvajt o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja i izbjegavanju plaćanja poreza na dohodak i na imovinu, s Konačnim prijedlogom zakona.
* Prijedlog zakona o potvrđivanju Ugovora između Vlade RH i Vlade R. Makedonije o predaji i prihvatu osoba kojih je boravak protuzakonit, s Konačnim prijedlogom zakona.
* Prijedlog zakona o potvrđivanju Ugovora o jamstvu između RH i EBRD za Projekt Centra za oblasnu kontrolu Zagreb, s Konačnim prijedlogom zakona.
* Prijedlog zakona o potvrđivanju Ugovora o jamstvu između RH i EIB za Projekt Kontrole zračne plovidbe Zagreb, s Konačnim prijedlogom zakona.
* Prijedlog zakona o potvrđivanju Ugovora o određivanju graničnih prijelaza između RH i BiH i Aneksa Ugovora o određivanju graničnih prijelaza između RH i BiH, s Konačnim prijedlogom zakona.
* Prijedlog zakona o vinu / [Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2002.
SKUPNA RAZINA:Sjednice Hrvatskog sabora. 4. saziv : prilozi za raspravu 2000. - 2003. - Zagreb : Hrvatski Sabor, 2000-2003.

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655