Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
Zakon o potvrđivanju Mnogostrane konvencije o provedbi mjera povezanih s ugovorima o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja u svrhu sprječavanja smanjenja porezne osnovice i preusmjeravanja dobiti - (NN-MU 007/2020).
Tip dokumentacije:objava/potvrđivanje
Napomena:Datum stupanja na snagu: 2020-12-24
URL:https://narodne-novine.nn.hr/clanci/medunarodni/full/2020_12_7_51.html

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655