Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
Zakon o potvrđivanju Okvirnog ugovora o zajmu između Republike Hrvatske i Razvojne banke Vijeća Europe za Projekt LD 2056 (2020) - Podrška mjerama u Republici Hrvatskoj, povezanih s pandemijom bolesti COVID-19 - instrument financiranja javnog sektora - (NN-MU 004/2020).
Tip dokumentacije:objava/potvrđivanje
Napomena:Datum stupanja na snagu: 2020-08-22
URL:https://narodne-novine.nn.hr/clanci/medunarodni/full/2020_08_4_29.html

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655