Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
Zakon o potvrđivanju Memoranduma o suglasnosti o provedbi EGP financijskog mehanizma za razdoblje od 2014. do 2021. godine između Islanda, Kneževine Lihtenštajna, Kraljevine Norveške i Republike Hrvatske - (NN-MU 007/2018).
Tip dokumentacije:objava/potvrđivanje
Napomena:Datum stupanja na snagu: 2018-11-08
URL:https://narodne-novine.nn.hr/clanci/medunarodni/full/2018_10_7_56.html

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655