Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
Odluka o prestanku Konvencije između Kraljevine Nizozemske, u odnosu na Curaçao, i Republike Hrvatske o automatskoj razmjeni informacija o dohotku od štednje u obliku isplata kamata - (NN-MU 004/2018).
Tip dokumentacije:objava/potvrđivanje
Vidi:* Konvencija između Kraljevine Nizozemske, u odnosu na Curaçao, i Republike Hrvatske o automatskoj razmjeni informacija o dohotku od štednje u obliku isplata kamata. NE VAŽI!.
URL:http://digured.srce.hr/arhiva/263/184014...

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655