Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
Uredba o objavi Dodatka br. 1 Sporazumu o financiranju između Vlade Republike Hrvatske i Europske komisije u vezi s Nacionalnim programom za Hrvatsku u okviru programa IPA - komponenta Pomoć u tranziciji i jačanje institucija za 2013. godinu - (NN-MU 008/2017).
Tip dokumentacije:objava/potvrđivanje
Napomena:Datum stupanja na snagu: 2017-08-17
URL:http://digured.srce.hr/arhiva/263/173439...

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655