Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
Objava o privremenom prestanku primjene Konvencije između Kraljevine Nizozemske, u odnosu na karipski dio Nizozemske (otoci Bonaire, Sint Eustatius i Saba), i Republike Hrvatske o automatskoj razmjeni informacija o dohotku od štednje u obliku isplata kamata - (NN-MU 003/2017).
Tip dokumentacije:objava/potvrđivanje
Vidi:* Konvencija između Kraljevine Nizozemske, u odnosu na karipski dio Nizozemske (otoci Bonaire, Sint Eustatius i Saba), i Republike Hrvatske o automatskoj razmjeni informacija o dohotku od štednje u obliku isplata kamata. NE VAŽI!.
URL:http://digured.srce.hr/arhiva/263/166682...

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655