Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
Objava o stupanju na snagu Okvirnog ugovora o zajmu između Republike Hrvatske i Razvojne banke Vijeća Europe za Projekt zaštite od poplava - (NN-MU 004/2016).
Tip dokumentacije:objava/potvrđivanje
Vidi:* Okvirni ugovor o zajmu između Republike Hrvatske i Razvojne banke Vijeća Europe za - Projekt zaštite od poplava - Programski zajam [LD 1845 (2014)].
URL:http://digured.srce.hr/arhiva/263/156452...

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655