Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
Zakon o potvrđivanju Konvencije o centraliziranom carinjenju u vezi s dodjelom nacionalnih troškova naplate zadržanih kad se tradicionalna vlastita sredstva osiguraju za proračun EU-a - (NN-MU 003/2016).
Tip dokumentacije:objava/potvrđivanje
Napomena:Datum stupanja na snagu: 2016-07-07
URL:http://digured.srce.hr/arhiva/263/152834...

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655