Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
Odluka o objavi Mnogostranog sporazuma nadležnih tijela o automatskoj razmjeni informacija o financijskim računima - (NN-MU 006/2015).
Tip dokumentacije:objava/potvrđivanje
Napomena:Datum stupanja na snagu: 2015-10-22
URL:http://digured.srce.hr/arhiva/263/142637...

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655