Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
Objava o stupanju na snagu Konvencije između Republike Hrvatske i Portugalske Republike o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja i sprječavanju plaćanja poreza na dohodak - (NN-MU 004/2015).
Tip dokumentacije:objava/potvrđivanje
Vidi:* Konvencija između Republike Hrvatske i Portugalske Republike o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja i sprječavanju izbjegavanja plaćanja poreza na dohodak.
URL:http://digured.srce.hr/arhiva/1571/13423...

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655