Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
Zakon o potvrđivanju Konvencije između Kraljevine Nizozemske, u odnosu na Arubu, i Republike Hrvatske o automatskoj razmjeni informacija o dohotku od štednje u obliku isplata kamata - (NN-MU 003/2014).
Tip dokumentacije:objava/potvrđivanje
Napomena:Datum stupanja na snagu: 2014-05-03
URL:http://hidra.srce.hr/arhiva/263/117147/n...

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655